Accuracy and Precision1. Dlugosc wiazania peptydowego w bialkach wynosi 1.334 Å. Ponizej podane sa wyniki badania dlugosci wiazan peptydowych uzyskane przez 5 badaczy. Ktore wyniki sa najdokladniejsze, a ktore najbardziej precyzyjne? Co jest w sumie wazniejsze?


Badacz A podaje nastepujace dlugosi wiazan peptydowych (w Å):
1.34, 1.32, 1.31, 1.35, 1.34, 1.32

Badacz B podaje nastepujace dlugosi wiazan peptydowych (w Å):
1.3212, 1.3191, 1.3223, 1.3211, 1.3202, 1.3172

Badacz C podaje nastepujace dlugosi wiazan peptydowych (w Å):
1.34, 1.36, 1.34, 1.38, 1.37, 1.35,

Badacz D podaje nastepujace dlugosi wiazan peptydowych (w Å):
1.311, 1.312, 1.396, 1.354, 1.324, 1.310

Badacz E podaje nastepujace dlugosi wiazan peptydowych (w Å):
1.333, 1.334, 1.332, 1.333, 1.335, 1.335

Opracuj wyniki korzystajac z arkusza Excel i jego funkcji statystycznych.
2. Czy poprawne jest zaokraglenie wyniku (w Å):


1.31 -- 1.30
uzyskanego dla dlugosci wiazania peptydowego?

Co powiesz o ponizszych przypadkach (poprawne/niepoprawne)?
1.33(1) -- 1.30
1.33(3) -- 1.30


Liczba podana w nawiasie okraglym za wynikiem liczbowym jest odchyleniem standardowym tego wyniku w jednostkach jego ostatniej cyfry znaczacej. Np. 1.33(3) oznacza wynik 1.33 z odchyleniem standardowym 0.03.


Mariusz Jaskolski, 05.12.2007

Answer:

A: 1.330(15) A - enjy zycerp oind ersela endalk odcsod
B: 1.320(1) A - endalko deine laenjy zycerp
C: 1.357(16) A - endalko deini enjyzy cerpein
D: 1.335(35) A - enjyzy cerpol amale endalkod
E: 1.334(1) A - enjyzy cerpien dalkod