KRYSTALOGRAFIA BIALEK

Zajecia fakultatywne (30 godzin cwiczen)

  

nr

Temat cwiczenia

liczba

godzin

1

Unix - Internet - Netscape - Zasoby bioinformatyczne

3

2

Analiza i prezentacja graficzna zapisu w PDB (RasMol)

3

3

Baza danych krystalizacyjnych BMCD, krystalizacja bialek

4

4

Badanie obrazu dyfrakcyjnego krysztalu bialka przy uzyciu generatora rentgenowskiego z wirujaca anoda oraz skanerem z plyta odwzorowujaca

5

5

Integracja obrazu dyfrakcyjnego, wyznaczanie intensywnosci refleksow, macierzy orientacji i grupy przestrzennej

4

6

Modelowanie molekularne, analiza budowy przestrzennej bialka (PAPAINY) przy uzyciu grafiki molekularnej

4

7

Wykorzystanie danych krystalograficznych i grafiki komputerowej do analizy struktury makromolekul

4

8

Budowanie modeli elementow struktury drugorzedowej bialek

3

.

Razem

30

 


Department of Crystallography
Faculty of Chemistry
Adam Mickiewicz University
Grunwaldzka 6
Poznan, Poland