Konferencja

Polskie Biblioteki Cyfrowe 2008

Program konferencji "Polskie Biblioteki Cyfrowe"

 

Planując tegoroczne, piąte warsztaty "Biblioteki cyfrowe" uznaliśmy, iż ze względu na dynamiczny rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce, zorganizowanie forum do dyskusji na temat najważniejszych osiągnięć, problemów i wyzwań związanych z tą tematyką przekracza już formułę warsztatów i niezbędne jest zorganizowanie konferencji. Organizacji konferencji, nazwanej "Polskie Biblioteki Cyfrowe" podjęły się trzy instytucje ściśle związane z obecnie największą i najstarszą regionalną biblioteką cyfrową w Polsce - Wielkopolską Biblioteką Cyfrową - Biblioteka Kórnicka PAN, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowy program konferencji "Polskie Biblioteki Cyfrowe" oraz odnośniki do programów dwóch imprez towarzyszących.

24 listopada 2008 r., poniedziałek

25 listopada 2008 r., wtorek


Konferencja podzielona jest na cztery sesje tematyczne. Pierwsza z nich prezentuje aktualny stan rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce. Druga ma na celu pokazanie przykładów udanej współpracy polskich instytucji w projektach europejskich w obszarze bibliotek cyfrowych. Trzecia sesja dotyczy problemów związanych z organizacją działania bibliotek cyfrowych, czwarta natomiast zwraca uwagę na wybrane kwestie technologiczne. Niezwykle istotnym elementem konferencji jest również dyskusja panelowa dotycząca kierunków rozwoju polskich bibliotek cyfrowych, ściśle powiazana z powstałym w maju br. Konsorcjum "Polskie Biblioteki Cyfrowe".

Liczymy na Państwa udział w konferencji i aktywne włączanie się do mających miejsce w jej trakcie dyskusji. Tylko w ten sposób konferencja ta ma szansę stać się ważnym impulsem do dalszego rozwoju polskich bibliotek cyfrowych.

OdDoOpis
8:009:00Rejestracja uczestników
9:009:10Otwarcie konferencji - prof. dr hab. inż. Jan Węglarz (PCSS)

Nagranie wideo Nagranie wideo (szybkie łącza - 1Mb/s)
Nagranie wideo - niska jakość Nagranie wideo (wolniejsze łącza - 350 kb/s)
Referat Referat (PDF)

9:1010:30Sesja I: Infrastruktura bibliotek cyfrowych w Polsce
Moderator: prof. dr hab. Tomasz Jasiński (BK PAN)
Infrastruktura bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER - dr inż. Cezary Mazurek, dr inż. Maciej Stroiński, Marcin Werla, prof. dr hab. inż. Jan Węglarz (PCSS)

Prezentacja Prezentacja (PDF)
Nagranie wideo Nagranie wideo (szybkie łącza - 1Mb/s)
Nagranie wideo - niska jakość Nagranie wideo (wolniejsze łącza - 350 kb/s)
Referat Referat (PDF)

Archiwa cyfrowe w społeczeństwie informacyjnym - dr Nikodem Bończa Tomaszewski (NAC)
Digitalizacja i archiwizacja dokumentów elektronicznych w Bibliotece Narodowej - Katarzyna Ślaska (BN)

Prezentacja Prezentacja (PDF)
Nagranie wideo Nagranie wideo (szybkie łącza - 1Mb/s)
Nagranie wideo - niska jakość Nagranie wideo (wolniejsze łącza - 350 kb/s)

10:3011:00Przerwa na kawę
11:0012:15Sesja II: Współpraca europejska
Moderator: Jolanta Stępniak (BG PW)
Projekt DRIVER - europejska infrastruktura dla repozytoriów cyfrowych - dr Alek Tarkowski (ICM UW)

Prezentacja Prezentacja (PDF)
Nagranie wideo Nagranie wideo (szybkie łącza - 1Mb/s)
Nagranie wideo - niska jakość Nagranie wideo (wolniejsze łącza - 350 kb/s)
Referat Referat (PDF)

Projekt CACAO - wielojęzykowy dostęp do katalogów on-line i bibliotek cyfrowych - Jolanta Mazurek (BK PAN)

Prezentacja Prezentacja (PDF)
Nagranie wideo Nagranie wideo (szybkie łącza - 1Mb/s)
Nagranie wideo - niska jakość Nagranie wideo (wolniejsze łącza - 350 kb/s)
Referat Referat (PDF)

Projekt ENRICH - współpraca europejska wokół utworzenia wirtualnego środowiska badań i prezentacji historycznego dziedzictwa kulturowego - Grażyna Piotrowicz (BUWr)

Prezentacja Prezentacja (PDF)
Nagranie wideo Nagranie wideo (szybkie łącza - 1Mb/s)
Nagranie wideo - niska jakość Nagranie wideo (wolniejsze łącza - 350 kb/s)
Referat Referat (PDF)

Projekt EuropeanaLocal - europejski wymiar agregowania zasobów bibliotek cyfrowych - Marcin Werla (PCSS)

Prezentacja Prezentacja (PDF)
Nagranie wideo Nagranie wideo (szybkie łącza - 1Mb/s)
Nagranie wideo - niska jakość Nagranie wideo (wolniejsze łącza - 350 kb/s)
Referat Referat (PDF)

12:1513:15Dyskusja panelowa: Kierunki rozwoju polskich bibliotek cyfrowych
Moderator: dr inż. Maciej Stroiński (PCSS)

Nagranie wideo Nagranie wideo (szybkie łącza - 1Mb/s)
Nagranie wideo - niska jakość Nagranie wideo (wolniejsze łącza - 350 kb/s)

13:1514:15Lunch
14:1514:45Wystąpienie sponsora: Bezpieczna infrastruktura IT może być wirtualna - Sun Blade 6000 i VMware - Michał Małka (DNS Polska), Piotr Harasimowicz (Vector Online Sp. z o.o.)
14:4515:55Sesja III: Organizacja bibliotek cyfrowych
Moderator: prof. dr hab. Mirosław Górny (PFBN)
Tworzenie biblioteki cyfrowej w modelu klastrowym - doświadczenia ŚBC - Remigiusz Lis (BŚ)

Prezentacja Prezentacja (PDF)
Nagranie wideo Nagranie wideo (szybkie łącza - 1Mb/s)
Nagranie wideo - niska jakość Nagranie wideo (wolniejsze łącza - 350 kb/s)
Referat Referat (PDF)

Różne aspekty opisu dokumentów ikonograficznych w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej na przykładzie kolekcji fotografii Henryka Poddębskiego - Jolanta B. Kucharska, Maria Miller, Malgorzata Wornbard (BG PW)

Prezentacja Prezentacja (PDF)
Nagranie wideo Nagranie wideo (szybkie łącza - 1Mb/s)
Nagranie wideo - niska jakość Nagranie wideo (wolniejsze łącza - 350 kb/s)
Referat Referat (PDF)

Dobór publikacji w polityce zarządzania biblioteką cyfrową. Analiza wykorzystania zasobów bibliotek cyfrowych wspólnie przeszukiwanych w ramach FBC - Elżbieta Skubała, Anna Kazan (BG PŁ)

Prezentacja Prezentacja (PDF)
Nagranie wideo Nagranie wideo (szybkie łącza - 1Mb/s)
Nagranie wideo - niska jakość Nagranie wideo (wolniejsze łącza - 350 kb/s)
Referat Referat (PDF)

15:5516:15Przerwa na kawę
16:1517:25Sesja IV: Technologie bibliotek cyfrowych
Moderator: dr inż. Cezary Mazurek (PCSS)
Systemy organizacji wiedzy i ich rola w integracji zasobów europejskich bibliotek cyfrowych - Adam Dudczak (PCSS)

Prezentacja Prezentacja (PDF)
Nagranie wideo Nagranie wideo (szybkie łącza - 1Mb/s)
Nagranie wideo - niska jakość Nagranie wideo (wolniejsze łącza - 350 kb/s)
Referat Referat (PDF)

Od planowania do publikowania – co można zautomatyzować? - Krzysztof Ober (PFBN)

Prezentacja Prezentacja (PDF)
Nagranie wideo Nagranie wideo (szybkie łącza - 1Mb/s)
Nagranie wideo - niska jakość Nagranie wideo (wolniejsze łącza - 350 kb/s)
Referat Referat (PDF)

Integracja i wykorzystywanie metadanych w publikacjach DjVu - Grzegorz Bednarek (GB Soft)

Prezentacja Prezentacja (PDF)
Nagranie wideo Nagranie wideo (szybkie łącza - 1Mb/s)
Nagranie wideo - niska jakość Nagranie wideo (wolniejsze łącza - 350 kb/s)
Referat Referat (PDF)

17:2517:30Zamknięcie konferencji
19:0023:00Uroczysta kolacja

Tematyka konferencji

Podstawowe informacje

Biblioteka Kórnicka PAN Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe