Konferencja

Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009

Organizatorzy

 

Komitet programowy

Program konferencji przygotowuje powołany do tego celu Komitet Programowy w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Jan Węglarz (PCSS) - Przewodniczący
 • prof. dr hab. Tomasz Jasiński (BK PAN)
 • prof. dr hab. Mirosław Górny (PFBN)
 • mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz (BG AGH)
 • dr inż. Cezary Mazurek (PCSS)
 • dr inż. Jan Andrzej Nikisch (PFBN)
 • mgr Jolanta Stępniak (BG PW)
 • dr inż. Maciej Stroiński (PCSS)

Komitet organizacyjny

Organizacją konferencji oraz imprez towarzyszących zajmuje się powołany do tego celu Komitet Organizacyjny w składzie:

 • Cezary Mazurek (PCSS)
 • Jan Andrzej Nikisch (PFBN)
 • Krzysztof Ober (PFBN)
 • Jolanta Mazurek (BK PAN)
 • Marcin Werla (PCSS)

Tematyka konferencji

Podstawowe informacje

Poprzednie edycje

Biblioteka Kórnicka PAN Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe