Konferencja

Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009

Program spotkania użytkowników systemu dLibra

Data: wtorek, 8.12.2009 r.

Jednym z podstawowych założeń przyjętych przy rozwoju oprogramowania dLibra jest to, że powinno być ono tworzone w ścisłej współpracy z jego użytkownikami (również potencjalnymi). W początkowym okresie kluczową rolę odgrywała tu Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, która podjęła z PCSS współpracę w celu utworzenia Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Wraz ze wzrostem liczby bibliotek cyfrowych w Polsce i liczby użytkowników tych bibliotek sposób komunikacji pomiędzy zespołem rozwijającym oprogramowanie dLibra, a użytkownikami tego oprogramowania zmieniał się na coraz bardziej elektroniczny i wirtualny.

Aby nie utracić wielu obustronnych korzyści płynących z bezpośredniego kontaktu, staramy się raz w roku, przy okazji warsztatów „Biblioteki cyfrowe”, organizować spotkania z użytkownikami. Spotkania te są przede wszystkim okazją do wymiany opinii na temat poszczególnych funkcji naszego oprogramowania oraz dają nam możliwość zaprezentowania Państwu planowanych kierunków jego rozwoju i dyskusji na ten temat.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną pojemność sali, wymagana jest uprzednia rejestracja. Planujemy również kontynuację spotkania dyskusyjnego w bardziej nieformalnej atmosferze. Zapraszamy do udziału!

OdDoOpis
17:3019:30Prezentacja i dyskusja na temat aktualnych kierunków rozwoju systemu dLibra - prezentacja wersji 5.0 oprogramowania dLibra i dyskusja na temat planów rozwoju w perspektywie roku 2010.
20:00....:....Dyskusja na temat przyszłych kierunków rozwoju systemu dLibra - dyskusja na temat planów rozwoju oprogramowania dLibra bez zbędnego ograniczania horyzontu czasowego tych planów ;-). Miejsce dyskusji (nazwa pubu) zostanie podane na pierwszej części spotkania.

Tematyka konferencji

Podstawowe informacje

Poprzednie edycje

Biblioteka Kórnicka PAN Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe