Konferencja

Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009

Program szkolenia z obsługi systemu dLibra

Data: wtorek, 8.12.2009 r.

Warsztaty "Biblioteki cyfrowe" są imprezą organizowaną regularnie przez PCSS i PFBN już od 2004 roku. Od samego początku głównym celem warsztatów jest popularyzacja bibliotek cyfrowych oraz stymulacja ich rozwoju w Polsce.

W tym roku zdecydowaliśmy się wydzielić z warsztatów występujący w nich już od pierwszej edycji blok związany ze szkoleniem z zakresu obsługi oprogramowania dLibra. Szkolenie to przeznaczone jest przede wszystkim dla osób rozpoczynających lub planujących rozpoczęcie działania w obszarze bibliotek cyfrowych. W ramach szkolenia wprowadzimy Państwa w tematykę bibliotek cyfrowych, a następnie przedstawimy, w jaki sposób w praktyce można tworzyć biblioteki cyfrowe i zarządzać nimi. Pokażemy również, jakie możliwości daje biblioteka cyfrowa z perspektywy czytelników oraz jaki wpływ na biblioteki cyfrowe ma umieszczenie ich w środowisku sieciowym i umożliwienie automatycznej wymiany informacji pomiędzy nimi.

Poszczególne sesje warsztatów prowadzić będą kolejno: Tomasz Parkoła, Adam Dudczak i Agnieszka Lewandowska (członkowie Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS) oraz Monika Jędralska z Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Wszystkie praktyczne elementy warsztatów oparte będą na najnowszej wersji oprogramowania dLibra - najpopularniejszego systemu do budowy bibliotek cyfrowych w Polsce.

Mamy nadzieję, że szkolenie pozwoli Państwu w efektywny sposób zapoznać się z tematyką bibliotek cyfrowych i stanowić będzie dobrą podstawę oraz zachętę do aktywnego uczestniczenia w konferencji „Polskie Biblioteki Cyfrowe” i warsztatach "Biblioteki cyfrowe".

OdDoOpis
9:0010:00Rejestracja uczestników
10:0010:15Rozpoczęcie szkolenia
10:1512:00Wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych - teoretyczne wprowadzenie do tematyki bibliotek cyfrowych, omówienie podstawowych założeń tego typu systemów oraz ich bardziej zaawansowanych aspektów, zasygnalizowanie najważniejszych kwestii dotyczących tworzenia nowych bibliotek cyfrowych i problemów z tym związanych.
Prowadzenie: Tomasz Parkoła (PCSS).
12:0012:30Przerwa na kawę
12:3014:00Tworzenie biblioteki cyfrowej i zarządzanie nią - praktyczna prezentacja najważniejszych etapów tworzenia biblioteki cyfrowej od instalacji niezbędnego oprogramowania, poprzez wstępną konfigurację biblioteki, aż do wprowadzania i publikowania zasobów. Omówione zostaną także najważniejsze elementy zarządzania biblioteką cyfrową już po etapie jej wstępnego rozruchu.
Prowadzenie: Tomasz Parkoła (PCSS).
14:0015:00Lunch
15:0016:00Czytelnik w bibliotece cyfrowej - praktyczna prezentacja najistotniejszych elementów biblioteki cyfrowej z punktu widzenia korzystającego z niej czytelnika. W trakcie prezentacji szczególnie podkreślone zostaną te funkcje biblioteki cyfrowej, które ułatwiają i przyspieszają typowe działania czytelników oraz funkcje związane z podejściem Web 2.0.
Prowadzenie: Adam Dudczak (PCSS).
16:0017:00Biblioteki cyfrowe w środowisku sieciowym - omówienie najważniejszych kwestii związanych ze współdziałaniem bibliotek cyfrowych w środowisku szybkiej sieci internetowej, przedstawienie korzyści jakie z tego płyną oraz kluczowych warunków niezbędnych do osiągnięcia efektu synergii w takim środowisku. Omawaiane zagadnienia przedstawione zostaną zarówno w kontekście krajowym jak i w kontekście działań europejskich, takich jak budowa Europeany.
Prowadzenie: Agnieszka Lewandowska (PCSS), Monika Jędralska (Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu).
17:0017:15Zakończenie szkolenia

Tematyka konferencji

Podstawowe informacje

Poprzednie edycje

Biblioteka Kórnicka PAN Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe