Konferencja

Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010

Konferencja "Polskie Biblioteki Cyfrowe" i imprezy towarzyszące

 

Szkolenie z zakresu bibliotek cyfrowych

Dzień Europeany

Spotkanie użytkowników systemu dLibra

Trzecia konferencja "Polskie Biblioteki Cyfrowe"

Siódme warsztaty "Biblioteki cyfrowe"

Tematyka konferencji

Podstawowe informacje

Patronat honorowy

Patronat honorowy - Mawszałek Województwa Wielkopolskiego: Marek Woźniak

Sponsorzy

HP VOL

Organizatorzy

Biblioteka Kórnicka PAN Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe