Konferencja

Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010

Program Dnia Europeany

Data: wtorek, 19.10.2010 r.
Miejsce: Ośrodek Nauki PAN, ul. Henryka Wieniawskiego 17/19, Poznań

Europeana to jedna z kluczowych inicjatyw Komisji Europejskiej mająca na celu utworzenie pojedynczego punktu dostępowego do dziedzictwa kulturowego Europy. Portal Europeana.eu daje obecnie dostęp do ponad 12 milionów obiektów cyfrowych rozproszonych w instytucjach pamięci naszego kontynentu. Niecałe 400 tysięcy spośród tych obiektów (około 3%), pochodzi z Polski. Przy obecnym poziomie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, widoczność polskiego dziedzictwa kulturowego w tego typu serwisach, jest niezwykle istotna. Dlatego też w czerwcu 2008 roku uruchomiony został projekt EuropeanaLocal, mający na celu przyłączanie lokalnych i regionalnych instytucji pamięci do Europeany. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest koordynatorem tego projektu na Polskę i poprzez Federację Bibliotek Cyfrowych umożliwia obecnie kilkuset polskim instytucjom uwidocznienie ich zbiorów w Europeanie.

Celem Dnia Europeany organizowanego przy konferencji Polskie Biblioteki Cyfrowe jest promocja tej inicjatywy, zachęcenie nowych instytucji do rozpoczęcia współpracy oraz stworzenie forum do dyskusji dla instytucji już z Europeaną współpracujących. Dzień ten podzielony jest na trzy części główne. Pierwsza z nich zawierała będzie najnowsze informacje na temat Europeany i kierunków jej rozwoju oraz najpoważniejszych wyzwań, jakie stoją obecnie przed jej twórcami. Przedstawione zostaną także postępy w realizacji projektu EuropeanaLocal w Polsce. Druga część spotkania będzie poświęcona prezentacji doświadczeń polskich instytucji, które bezpośrednio współpracują z Europeaną, takich jak Żydowski Instytut Historyczny, Instytut Sztuki PAN czy Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją. Ostatnia część spotkania dotyczyć będzie najistotniejszych praktycznych aspektów współpracy z Europeaną w najbliższej przyszłości.

Dzień Europeany organizowany jest przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w ramach projektu EuropeanaLocal. Wstęp na to spotkanie jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja.

OdDoOpis
8:309:30 Rejestracja uczestników
9:309:40 Rozpoczęcie
9:4011:00

Sesja 1. Europeana - stan obecny i kierunki rozwoju

  • Europeana: from prototype to operational service - Lizzy Komen (Europeana Office)
  • Działania projektu EuropeanaLocal w Polsce - Marcin Werla (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
11:0011:30Przerwa na kawę
11:3012:30

Sesja 2. Doświadczenia polskich instytucji we współpracy z Europeaną (część 1)

  • Projekty EuropeanaConnect i DISMARC - Discoverig Music Archives - doc. dr hab. Ewa Dahlig-Turek (Instytut Sztuki PAN)
  • Projekt ATHENA- dr Maria Śliwińska (Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją)
  • Judaica Europeana: Digitalizacja kolekcji dokumentujących wkład Żydów w dziedzictwo kulturowe Europy - Edyta Kurek (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma)
12:3013:30Lunch
13:3014:30

Sesja 3. Doświadczenia polskich instytucji we współpracy z Europeaną (część 2)

  • Projekt EUscreen - Michał Przymusiński (iTVP-HD)
  • Doświadczenia Biblioteki Narodowej ze współpracy z Europeaną w projektach EDLnet: Thematic Networks oraz Europeana v.1.0 - Katarzyna Ślaska (Biblioteka Narodowa)
  • Projekt CARARE - archeologia i architektura w Europeanie - Agnieszka Oniszczuk-Rakowska (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków)
14:3015:15

Sesja 4. Najbliższa przyszłość współpracy z Europeaną - aspekty praktyczne

Sesja poświęcona będzie omówieniu zmian, jakie nastąpią w najbliższej przyszłości w kwestii współpracy z Europeaną. Przedstawiony zostanie nowy model metadanych o nazwie Europeana Data Model, opracowany i stopniowo wdrażany przez twórców Europeany. Poruszone zostaną również aspekty prawne związane ze współpracą z Europeaną, w szczególności obowiązek podpisywania umów pomiędzy Europeaną, a dostawcami treści. Prowadzenie sesji: Marcin Werla (PCSS)

15:1515:20Zakończenie

Tematyka konferencji

Podstawowe informacje

Patronat honorowy

Patronat honorowy - Mawszałek Województwa Wielkopolskiego: Marek Woźniak

Sponsorzy

HP VOL

Organizatorzy

Biblioteka Kórnicka PAN Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe