Konferencja

Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010

Program konferencji "Polskie Biblioteki Cyfrowe"

Data: środa i czwartek, 20-21.10.2010 r.
Miejsce: Ośrodek Nauki PAN, ul. Henryka Wieniawskiego 17/19, Poznań

Tegoroczna edycja konferencji Polskie Biblioteki Cyfrowe odbędzie się według harmonogramu przedstawionego poniżej.

Dzień pierwszy - środa - 20/10/2010 r.

OdDoOpis
8:309:30 Rejestracja uczestników
9:309:45 Otwarcie konferencji
9:4510:30

Sesja inaugurująca dzień 1

 • The Scholarly Digital Edition 2.0 - Joris van Zundert, Peter Boot (Huygens Institute, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences)
  [ABSTRAKT]
10:3011:30

Sesja 1 - Biblioteki cyfrowe w pracy naukowej i w dydaktyce (część 1)

 • Biblioteka cyfrowa i informatyka w warsztacie mediewisty - prof. dr hab. Tomasz Jasiński (Biblioteka Kórnicka PAN)
  [ABSTRAKT]
 • Biblioteki cyfrowe - główne kierunki rozwoju - dr inż. Cezary Mazurek, dr inż. Maciej Stroiński, prof. dr hab. inż. Jan Węglarz (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
  [ABSTRAKT]
11:3012:00Przerwa na kawę
12:0013:30

Sesja 2 - Biblioteki cyfrowe w pracy naukowej i w dydaktyce (część 2)

 • Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII wieku - prezentacja projektu i jego zastosowania w pracy naukowej oraz dydaktyce - dr hab. Włodzimierz Gruszczyński (Wydział Filologiczny Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie), dr Maciej Ogrodniczuk (Instytut Podstaw Informatyki PAN)
  [ABSTRAKT]
 • Zasoby cyfrowe w warsztacie konserwatywnego humanisty - dr hab. Piotr Bering, prof. UAM (Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  [ABSTRAKT]
 • Okolice bibliotek. Nauki humanistyczne w nowym świecie cyfrowym - dr Rafał T. Prinke (Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
  [ABSTRAKT]
 • Dyskusja
13:3014:00

Prezentacja sponsora

14:0015:00Lunch
15:0016:00

Sesja 3 - Pozyskiwanie treści dla bibliotek cyfrowych

 • Biblioteka wiejska, miejska lub gminna - "Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej"?- Marcin Wilkowski (Ośrodek KARTA)
  [ABSTRAKT]
 • Biblioteka cyfrowa w samorządowej instytucji kultury na przykładzie Biblioteki Multimedialnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” - Kamil Pręciuk, Łukasz Sadkowski, Łukasz Kowalski, Joanna Zętar (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)
  [ABSTRAKT]
 • Udział prasy lokalnej i regionalnej w budowaniu kolekcji cyfrowych. Model Małopolski. - Wojciech Kowalewski (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)
  [ABSTRAKT]
 • Dyskusja i zakończenie 1 dnia konferencji

Dzień drugi - czwartek - 21/10/2010 r.

OdDoOpis
8:009:00 Rejestracja uczestników
9:009:15 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
9:1510:00

Sesja inaugurująca dzień 2

 • Mass digitization and OCR - Aly Conteh (The British Library)
10:0011:00

Sesja 4 - Digitalizacja

 • Przetwarzanie i OCR czasopism drukowanych gotykiem – krok po kroku - Tomasz Kalota, Rafał Raczyński, Paweł Rękar (Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego)
  [ABSTRAKT]
 • Digitalizacja zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki PAN - Jacek Jackowski (Instytut Sztuki PAN)
  [ABSTRAKT]
 • Kolekcja starych druków hebrajskich w zbiorach Żydowskiego Instytutut Historycznego - Magda Bendowska, doc dr hab. Jan Doktór (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma)
  [ABSTRAKT]
11:0011:30Przerwa na kawę
11:3012:30

Sesja 5 - Publikacje naukowe w bibliotekach cyfrowych

 • Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego - Jakub Bajer (Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej), Krzysztof Ober (Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych)
  [ABSTRAKT]
 • Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej – wokół pewnego przypadku - Jarosław Gajda (Biblioteka Politechniki Lubelskiej)
  [ABSTRAKT]
 • BioInfoBank Library – narzędzie dla naukowców i uczelni wyższych - dr Leszek Rychlewski, Remigiusz Dudek, Ewelina Rodakowska (Instytut BioInfoBank)
  [ABSTRAKT]
12:3013:30Lunch
13:3014:30

Sesja 6 - Użytkownicy i jakość

 • Bibliotekarskim okiem: Jak nie ulec magii liczb, czyli co nam mówią statystyki biblioteki cyfrowej - Jolanta Mazurek (Biblioteka Kórnicka PAN)
  [ABSTRAKT]
 • Jakość bibliotek cyfrowych. Próba ustalenia kryteriów oceny z punktu widzenia (zaawansowanego) użytkownika. - Lidia Derfert-Wolf (Biblioteka Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy)
  [ABSTRAKT]
 • Ocena bibliotek cyfrowych – kryteria jakości - dr Małgorzata Janiak, dr Monika Krakowska (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  [ABSTRAKT]
14:3015:00Przerwa na kawę
15:0016:00

Sesja 7 - Techniczne aspekty bibliotek cyfrowych

 • Projekt GEOHERITAGE – Cyfrowe kopie obiektów dziedzictwa kulturowego w systemie informacji geograficznej - dr inż. Albina Mościcka (Instytut Geodezji i Kartografii), Marek Marzec (Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa, portal Polska.pl)
  [ABSTRAKT]
 • Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym – sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych - Karolina Żernicka (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  [ABSTRAKT]
 • Wykorzystanie metadanych z polskich bibliotek cyfrowych - Marcin Werla (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
  [ABSTRAKT]
 • Dyskusja i zakończenie konferencji

Tematyka konferencji

Podstawowe informacje

Patronat honorowy

Patronat honorowy - Mawszałek Województwa Wielkopolskiego: Marek Woźniak

Sponsorzy

HP VOL

Organizatorzy

Biblioteka Kórnicka PAN Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe