Program konferencji Polskie Biblioteki Cyfrowe 2011

Wtorek-środa, 11-12 października 2011 r.

Polish Digital Libraries 2011 Conference Program – English version

Miejsce spotkania: Biblioteka Kórnicka PAN, Oddział w Poznaniu. Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78, 61-772 Poznań (Sala Czerwona, 1 piętro)

Poniżej znajduje się program IV Konferencji Polskie Biblioteki Cyfrowe. Konferencji towarzyszyć będą ponadto następujące wydarzenia:

Dzień 1 – wtorek, 11 października 2011 r.

08:00  – 09:00      -     Rejestracja uczestników

09:00  – 09:10      -     Rozpoczęcie konferencji

09:10  – 09:30      -     Prezentacja Programu Wieloletniego KULTURA+ – Agata Bratek (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Mecenatu Państwa)

09:30  – 10:30      -     Sesja SYNAT

 • Zintegrowana infrastruktura sieciowa wiedzy w Polsce i rola programu
  SyNaT
  – Marek Niezgódka (ICM)
 • Zintegrowany System Wiedzy i Wielofunkcyjne Repozytorium Danych Źródłowych – rola bibliotek cyfrowych w budowaniu platformy sieciowych zasobów wiedzy – Cezary Mazurek (PCSS)

10:30  – 11:15      -     Sesja „Europeana i otwarte dane”

 • Time to Open Up Your Metadata! (part 1) – Georgia Angelaki (Business Development Coordinator, Europeana Foundation)
 • Time to Open Up Your Metadata! (part 2) – Marcin Werla (PCSS)

11:15  – 11:45      -     Przerwa na kawę

11:45  – 13:15      -     Sesja PROJEKTY

 • Biblioteka cyfrowa dla niewidomych w oparciu o środowisko dLibra – Ewa Adaszyńska, Małgorzata Czerwińska, Małgorzata Kuncewicz (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Wykorzystanie internetowych aplikacji multimedialnych do promocji biblioteki cyfrowej – Karolina Kryczka, Łukasz Kowalski (Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN)
 • Biblioteka cyfrowa jako narzędzie animacji współpracy środowiskowej na przykładzie integracji CDŚ i Sybiracy.pl – Joanna Broniarczyk (Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska), Marek Hofbauer (Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu), Tomasz Kalota (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Sybiracy.pl)

13:15  – 14:30      -     Lunch + Sesja posterowa

 • Nematologiczna Biblioteka Cyfrowa – założenia projektu cyfrowego archiwum specjalistycznej literatury zoologicznej – Artur Wierzbicki (Muzeum i Instytut Zoologii PAN oraz 1Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań), Stefan Wolny (Muzeum i Instytut Zoologii PAN oraz Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań)
 • Kolekcje w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – Ewa Wichlińska (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu)
 • dLibra – polski projekt technologii dla repozytorium – Krzysztof Ober (Biblioteka Politechniki Poznańskiej)
 • Repozytorium uczelniane Politechniki Warszawskiej – zamierzenia, projekty – Maria Miller, Olga Giwer (Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej)

14:30  – 16:00      -     Sesja UŻYTKOWNICY

 • Użycie zaawansowanych funkcji Google Analytics do analizy wykorzystania bibliotek cyfrowych – Marcin Werla (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
 • Hobbyści – najliczniejsza grupa użytkowników polskich bibliotek cyfrowych – Jolanta Mazurek (Biblioteka Kórnicka PAN)
 • Wizualizacje modeli bibliotek cyfrowych – Małgorzata Janiak, Monika Krakowska (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego)

19:00  – ..:..      -     Uroczysta kolacja

Dzień 2 – środa, 12 października 2011 r.

09:30  – 09:35      -     Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

09:35  – 10:40      -     Sesja PROJEKTY

 • Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) – wizja, projekt, realizacja – Wojciech Woźniak (Narodowe Archiwum Cyfrowe)
 • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – Dorota Czarnocka-Cieciura (Instytut Matematyczny PAN), Dorota Gazicka-Wójtowicz (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), Beata Górczyńska (Muzeum i Instytut Zoologii PAN), Katarzyna Lis (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)

10:40  – 11:15      -     Przerwa na kawę

11:15  – 12:45      -     Sesja OPEN ACCESS

 • Publikowanie tradycyjne i elektroniczne – z doświadczeń Ośrodka do Spraw Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej – Jarosław Gajda, Katarzyna Pełka (Biblioteka Politechniki Lubelskiej)
 • Otwarte modele dystrybucji wiedzy a polskie środowisko naukowe: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki – Klaudia Grabowska (ICM UW)
 • „O przyszłości materiałów edukacyjnych w bibliotekach cyfrowych” – Dorota Witczak, Krzysztof Sobkowiak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

12:45  – 13:00      -     Wystąpienie sponsora: Brill – wydawnictwo cyfrowe z 330-letnia historia – Ove Kahler (Wydawnictwo BRILL)

13:00  – 13:30      -     Masowa digitalizacja i OCR – Projekt IMPACT – Tomasz Parkoła (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

13:30  – 14:30      -     Zakończenie konferencji i lunch

Podstawowe informacje

RSS

Przeszukaj polskie biblioteki cyfrowe