Wiadomości
ETD2010

W dniach 16-18 czerwca br. w Austin (TX, USA) odbyło się trzynaste międzynarodowe sympozjum na temat elektronicznych prac dyplomowych i dysertacji ETD2010 zorganizowane przez organizację NDLTD. Na sympozjum tym pracownicy instytucji naukowych z całego świata wymieniali się doświadczeniami związanymi z popularyzowaniem idei elektronicznych prac dyplomowych i dysertacji (w skrócie ETD), a także gromadzeniem i udostępnianiem tego typu prac. Prezentowano główne działania podejmowane w tym zakresie w USA, Kanadzie, wybranych krajach Ameryki Środkowej i Południowej, a także w Afryce i Europie.

W czasie sympozjum miały miejsce dwa wykłady zaproszone. Pierwszy z nich, rozpoczynający konferencję, wygłosił Larry Johnson (CEO, The New Media Consortium). Wykład ten zatytułowany był „Seven Channels of Change: How Technology is Unfolding, Everywhere We Look” (Siedem kanałów zmian: Jak rozwija się technika, wszędzie gdzie patrzymy). Jako tytułowe siedem kierunków rozwoju Larry Johnson wymienił:

  • “Computing in Three Dimensions” (obliczenia w trzech wymiarach)
  • “Games Are Reality” (gry to rzeczywistość)
  • “Keyboards are for Older People” (klawiatury są dla starszych)
  • “Users ARE the Content” (użytkownicy to treść)
  • “Collective Intelligence is the New Knowledge” (zbiorowa inteligencja to nowa wiedza)
  • “The People Are the Network” (ludzie to sieć)
  • „The network is everywhere” (sieć jest wszędzie)

 

Ze względu na lokalizację tegorocznej edycji sympozjum, większość prezentacji związana była z pracami realizowanymi w USA lub pobliskich krajach, w tym również na tak prestiżowych uczelniach jak Stanford czy Yale. Doświadczenia europejskie prezentowała m.in. Agnieszka Lewandowska z PCSS, omawiając agregowanie przez Federację Bibliotek Cyfrowych informacji o ETD z polskich bibliotek cyfrowych i przesyłanie tych informacji do portalu DART-Europe. Prezentacja sytuacji w Polsce wzbudziła duże zainteresowanie. Uczestnicy sympozjum zadali szereg pytań, a interesował ich przede wszystkim model organizacyjny i techniczny funkcjonowania FBC, zasady automatycznej selekcji materiałów przekazywanych do DART-Europe oraz oczywiście kierunki rozwoju FBC.

Marcin Werla

Powiązane projekty:
FBC