Wiadomości
Sieć następnej generacji
Dwie dekady temu Tim Berners-Lee stworzył World Wide Web, powszechnie nazywany Internetem. Dzisiaj mówi, że to za mało i trzeba pracować nad Siecią nowej generacji: powiązanych ze sobą danych.
TED (Technology, Entertainment, Design) to prestiżowa konferencja, odbywająca się co roku w Kalifornii. Cykliczne spotkania, w ramach których zaproszone osoby mają 18 minut na przedstawienie swojej idei związanej ze zmienianiem świata na lepsze i uznanej przez organizatorów za wartą jak najszerszego propagowania.

Jednym z prelegentów był wspomniany wcześniej Berners-Lee. Podczas swego 5-minutowego wykładu przekonywał jak istotne jest publikowanie w Internecie danych źródłowych, a nie tylko przygotowanych na ich podstawie opracowań czy publikacji naukowych. Wykład był uzupełnieniem wystąpienia, które Tim Berners-Lee miał na konferencji TED2009 i w ramach którego wzywał właśnie do jak najszerszego udostępniania danych źródłowych w sposób pozwalający na ich zautomatyzowane ponowne użycie (standard Linked Data).

Berners-Lee przekonywał: „Dzisiejszy Internet pęka w szwach od ilości danych. Możemy tam znaleźć dane dotyczące firm, dane administracji publicznej, prognozy pogody, newsy, artykuły, informacje dla turystów i wiele wiele innych. Według Tima Bernersa-Lee, który 20 lat temu stworzył Internet w Sieci tkwi ukryty potencjał. Aby go odkryć musimy stworzyć sieć nowej generacji - "linked data" (powiązanych danych). Dopiero powiązanie ze sobą danych z różnych źródeł danych pozwoli na zwiększenie dostępnej ludziom wiedzy. Według Bernersa-Lee aby było to możliwe dane powinny być publikowane nie tylko na ładnych, kolorowych stronach WWW, ale także w formie surowych danych.”

Tego typu podejście jest również niezwykle ważnym kierunkiem rozwoju bibliotek cyfrowych. Obecnie w projektach takich jak Europeana na dużą skalę realizowane jest zautomatyzowane ponowne wykorzystanie metadanych opisujących obiekty cyfrowe rozproszone w wielu bibliotekach cyfrowych. Następnym krokiem w rozwoju będzie zapewne silniejsza semantyczna integracja tych metadanych, tak jak to ma np. miejsce w "Laboratorium Myśli". Jest to prototypowy serwis, pozwalający na zaawansowane przeszukiwanie i eksplorację pewnego wycinka informacji dostępnych w Europeanie, którego podstawą działania jest właśnie zautomatyzowana semantyczna integracja metadanych. Z kolei w ramach projektu DRIVER II mają miejsce prace nad tzw. „rozszerzonymi publikacjami” (ang. enhanced publications), czyli złożonymi obiektami cyfrowymi łączącymi publikacje naukowe z danymi źródłowymi wykorzystywanymi w tych publikacjach. Przykłady prototypowych rozszerzonych publikacji można znaleźć na stronach tego projektu.

źródło: http://dl.psnc.pl/2010/03/10/ted-tedx-i-otwarte-dane
http://www.itpartner.pl/news/360344/19/TED..Tim.Berners.Lee.opowiada.o.Sieci.nastepnej.generacji.html
Agnieszka Musialska