Wiadomości
Google Books
Google coraz intensywniej wspiera działania w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Od początku tego roku ogłosiło zawarcie umów, na mocy których zbiory z największych europejskich bibliotek zostaną zdigitalizowane i udostępnione za pośrednictwem serwisu Książki Google.
W marcu ogłoszono zawarcie umowy z Włoskim Ministerstwem Dziedzictwa Kulturowego. Dotyczy ona współpracy z Biblioteką Narodową we Florencji i Rzymie w celu digitalizacji do miliona dzieł nie objętych prawami autorskimi.

Następnym krokiem było ogłoszenie w czerwcu porozumienia z Austriacką Biblioteką Narodową, które obejmie do 400 000 książek z domeny publicznej. Wśród nich znajdą się także dzieła polskie, gdyż biblioteka ta posiada w swoich zasobach ok. 1800 tytułów w języku polskim.

W lipcu Google ogłosiło porozumienie z Holenderską Biblioteką Narodową – Koninklijke Bibliotheek. Google zeskanuje ponad 160 000 książek z domeny publicznej.

We wszystkich przypadkach to bibliotekarze wybiorą dzieła do digitalizacji spośród zasobów biblioteki. Google wykona proces skanowania książek i umieści je w serwisie Google Books. Będą one dostępne dla każdej osoby na świecie posiadającej dostęp do internetu. Ważne jest, iż biblioteki otrzymają kopie skanów. Dzięki temu kopie cyfrowe będą mogły być udostępnione na stronach internetowych biblioteki oraz przekazane do długoterminowej archiwizacji. Co więcej, użytkownicy będą mieli dostęp to cyfrowych książek poprzez Europeanę.

źródło: http://dl.psnc.pl/2010/07/30/european-libraries-and-google-cooperate-in-digitization

Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
dLibra