Wiadomości
Ruszyła druga odsłona projektu PRACE. PRACE-RI jest rozwinięciem poprzedniego projektu o tej samej nazwie. W pierwszych dniach września na spotkaniu kick-off uczestników projektu powstały konkretne grupy zadaniowe.
Głównym celem PRACE-RI jest udostępnienie wiodącej infrastruktury superkomputerowej i odpowiadającego jej wsparcia w zakresie najefektywniejszego wykorzystania. Infrastruktura ta zagwarantuje europejskim badaczom dostęp do najlepszych narzędzi na świecie. Dodatkowo, da Europie autonomię i niezależność w podejmowaniu decyzji dotyczących wielu społecznych problemów, z którymi obecnie boryka się świat, bazując na własnych weryfikowalnych rezultatach badań, otrzymanych dzięki własnej e-infrastrukturze.

PRACE-RI skupi się na szczycie piramidy obliczeniowej, jednocześnie będzie przewodził integracji infrastruktury w obrębie ekosystemu HPC utworzonego przez narodowe i sektorowe centra reprezentowane przez partnerów projektu, którzy są w ścisłym kontakcie z centrami regionalnymi, Gridami i Cloudami. PRACE będzie w szczególności czerpać z wyników projektu europejskiego DEISA i kontynuować jego prace poprzez udostępnienie narodowych systemów dla naukowców i inżynierów z Europy. Wizja PRACE-IR przedstawia umiejscowienie głównych obliczeń na szczycie piramidy europejskiej infrastruktury obliczeniowej (Tier-0) nad innymi warstwami, dodając wartość do całości poprzez podjęcie i rozwiązanie głównych wyzwań naukowych.
Kinga Jurga

Powiązane projekty:
PRACE, PRACE-RI