Wiadomości
Dostawy sprzętu w projekcie PLATON
W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym rozpoczęły się dostawy  sprzętu dla projektu PLATON. W ramach przetargów wybrana została infrastruktura dla Usług kampusowych oraz Usługi powszechnej archiwizacji.
Dla Usług kampusowych dostarczone zostały klastry lokalne oraz ich elementy składowe: serwery, przełączniki, okablowania, szafy teleinformatyczne z wyposażeniem i oprogramowaniem. Przeprowadzona zostanie ich instalacja, uruchomienie i instruktaż.

Infrastruktura dla Usługi powszechnej archiwizacji poszerzona zostanie o serwery wraz z oprogramowaniem backupu, archiwizacji i HSM, infrastrukturę SAN, macierze dyskowe i biblioteki taśmowe, szafy teleinformatyczne z wyposażeniem . W ramach przetargu doposażone zostały ośrodki – Partnerzy projektu w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie oraz w Poznaniu.

Zdjęcia dostarczonego do PCSS sprzętu prezentujemy poniżej.
Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
PLATON