Wiadomości
Scientix
Scientix to nowy portal internetowy uruchomiony przez Komisję Europejską, przeznaczony dla nauczycieli, badaczy, decydentów politycznych, podmiotów lokalnych, rodziców oraz wszystkich osób zainteresowanych kwestiami nauczania przedmiotów ścisłych.
Scientix został stworzony, by ułatwić  dostęp do materiałów dydaktycznych, wyników badań i dokumentów dotyczących europejskich projektów z zakresu nauczania przedmiotów ścisłych, finansowanych przez Unię Europejską oraz w ramach różnych inicjatyw krajowych. Nowa platforma ułatwi regularne rozpowszechnianie i wymianę informacji, know-how oraz najlepszych praktyk w dziedzinie nauczania przedmiotów ścisłych z całej Unii Europejskiej.

Komisarz ds. badań, innowacji i nauki – Máire Geoghegan-Quinn jest przekonana, że Scientix umożliwi wszystkim nauczycielom przedmiotów ścisłych i uczniom korzystanie z doskonałych materiałów dydaktycznych opracowanych w ramach europejskich i krajowych projektów badawczych. Tym samym Scientix przyczyni się zarówno do zainteresowania młodych ludzi naukami ścisłymi, jak i do optymalizacji wykorzystania wszelkich środków przeznaczanych przez Europę na nauczanie przedmiotów ścisłych. Będzie również miejscem wymiany informacji i poglądów dla wszystkich zainteresowanych kwestiami nauczania przedmiotów ścisłych.

Filozofię platformy można podsumować za pomocą następujących słów kluczowych: poszukiwanie, odnajdowanie i zaangażowanie. Dostarczane informacje i świadczone usługi obejmują kilka aspektów nauczania przedmiotów ścisłych i będą przyciągać wszystkie rodzaje podmiotów zaangażowanych w nauczanie tych przedmiotów: nauczycieli, badaczy, polityków, podmioty lokalne, rodziców i młodzież. Z myślą o nauczycielach Scientix zgromadził materiały dydaktyczne pochodzące z setek europejskich projektów i będzie udostępniać je na żądanie we wszystkich językach europejskich.

Nowo utworzony  portal dostępny jest w sześciu językach: angielskim, francuskim,niemieckim, hiszpańskim, włoskim i polskim. Zapewnia dostęp do najważniejszych wyników europejskich projektów z zakresu nauczania przedmiotów ścisłych finansowanych przez Unię Europejską w ramach szóstego i siódmego programu ramowego na rzecz badań i rozwoju technologicznego (Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych), programu „Uczenie się przez całe życie” (Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury) oraz różnych innych inicjatyw krajowych.

Więcej informacji na temat SCIENTIX – Społeczności na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych w Europie można znaleźć pod adresem: http://scientix.eu
Agnieszka Musialska