Wiadomości
Internet2
Od 1 do 4 listopada w Atlancie odbędzie się spotkanie prestiżowego konsorcjum Internet2, rozwijającego i wdrażającego technologie sieciowe, wykorzystujące głównie szybki transfer danych. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Konsorcjum PIONIER.
Początek Konsorcjum Internet2 sięga 1996 roku. Obecnie zrzesza ponad 200 uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych, wiodących korporacji, agencji rządowych, laboratoriów i innych instytucji szkolnictwa wyższego, jak również ponad 50 międzynarodowych organizacji partnerskich. Do tego prestiżowego grona należą również PCSS i Konsorcjum PIONIER – jedyni polscy przedstawiciele.

Celem organizacji jest prowadzenie badań naukowych i jak najszersza informatyzacja społeczeństwa, a także opracowanie Internetu o bardzo wysokiej wydajności. Zakłada się w niej przesyłanie danych z szybkością do 1000 razy większą niż obecnie. Poprzez badania naukowe i akademickie wraz z liderami poszczególnych technologii i współpracę z administracją rządową, przedstawicielami przemysłu, międzynarodowej społeczności, Internet2 promuje współpracę i innowacje, które mają zasadniczy wpływ na przyszłość Sieci.

Na tegorocznym spotkaniu członków Konsorcjum poszczególne prezentacje i dyskusje dotykać będą kwestii, którymi zajmuje się bieżąco także PCSS i Konsorcjum PIONIER. Poruszane będą tematy zawiązane z takimi usługami jak telemedycyna, wideokonferencje wysokiej jakości czy też innowacyjne rozwiązania w sieciach optycznych.

Więcej informacji dostępne na stronie Konsorcjum Internet2:
http://internet2.edu/international/resources/events/2010/FMMintlevents.html
Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
Sieć PIONIER