Wiadomości
Logo fOOSa
8, 9 i 10 listopada w Grenoble odbywała się druga edycja akademickiej konferencji fOSSa (Free Open Source Academia Conference). Podczas trzydniowych spotkań poruszane były zagadnienia dotyczące oprogramowania Open Source jako czynnika napędzającego prace badawcze i stymulującego innowacje w przemyśle. W konferencji udział wzięli przedstawiciele PCSS.
Pierwsza edycja Konferencji miała na celu przybliżyć istotę modelu Open Source i jego najważniejsze zagadnienia. Druga koncentrowała się na wykorzystaniu oprogramowania Open Source w konkretnych dziedzinach, jak prace badawcze, działania innowacyjne, edukacja oraz administracja publiczna. Wspominane oprogramowanie odgrywa bowiem obecnie kluczową rolę w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), dynamicznie powiększając pola swojego zastosowania.

Uczestnicy drugiej edycji konferencji próbowali odpowiedzieć na najistotniejsze pytania: jak działa wspomniane oprogramowanie oraz w jaki sposób można budować jego przyszłość, tworząc wspólny ekosystem obejmujący środowiska akademickie, przemysł i społeczeństwo? W tegorocznych spotkaniach udział wzięli przedstawiciele różnych europejskich organizacji zajmujących się zagadnieniem Open Source, takich jak: Apache, Arduino, Debian, GNOME, Eclipse Foundation, Mozilla, Ubuntu, Engineering Group, Fraunhofer Fokus, Irill, Plume, OW2 czy QualiPSo.

PCSS reprezentowane było przez Bartosza Lewandowskiego, który przedstawi prezentację traktującą o wykorzystaniu komponentów Open Source w Miejskim Informatorze Multimedialnym – oficjalnym serwisie informacyjnym miasta Poznania. Na przykładzie istniejących usług i planów na przyszłość prezentacja pokazuje jak rozwój MIM wpisuje się w działania zmierzające do tego, żeby stał się on otwartą platformą informacyjno-usługową w myśl modelu Open Government.

Prezentacja Bartosza Lewandowskiego dostępna jest poniżej:


Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
QualiPSo