Wiadomości
Access IT
Jednym z głównym celów projektu ACCESS IT jest wsparcie procesu cyfryzacji dziedzictwa kulturowego i rozwoju bibliotek cyfrowych w trzech krajach objętych działaniem projektu. W drugiej połowie października odbyła się seria konferencji w czasie których przedstawiona zostały aktualna postać kursów e-learningowych opracowanych w ramach projektu ACCESS IT.
Konferencje zostały zorganizowane w:
•    15 października, Serbia, Belgrad konferencja zorganizowana przez Belgrade City Library
•    19 października, Grecja, Ateny, konferencja zorganizowana przez Veria Central Pu-blic Library
•    24 października, Turcja, Ankara, konferencja zorganizowana przez Hacettepe University.

Program tych konferencji odzwierciedlał aktualne potrzeby środowisk zaangażowanych w proces cyfryzacji dziedzictwa kulturowego w poszczególnych krajach. Tematyka nie ograniczała się więc tylko do omówienia samego projektu ACCESS IT, a w czasie konferencji dyskutowano kwestie związane z rolą i znaczeniem Europeany czy też potrzebami małych i średnich instytucji pamięci w zakresie bibliotek cyfrowych.

Podczas konferencji zaprezentowana została pierwsza kompletna wersję kursów edukacyjnych, które zostały stworzone w ramach projektu ACCESS IT. Referencyjna postać tych kursów (w języku angielskim) dostępna jest pod adresem http://dl.psnc.pl/moodle. Każda zainteresowana osoba może zapoznać się przygotowanym materiałem – wystarczy założyć konto, zalogować się do systemu i dołączyć do jednego z dwóch kursów:
•    „Digital repositories for small memory institutions”
•    „Cooperation with Europeana”

Zawartość kursów była konsultowana zarówno z zagranicznymi, jak i polskimi ekspertami w dziedzinie bibliotek cyfrowych i digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Obydwa kursy zawierają łącznie 40 modułów, które poruszają bardzo szerokie spektrum zagadnień zwią-zanych z digitalizacją, metadanymi, bibliotekami cyfrowymi, oraz agregacją w wymiarze krajowym i europejskim.

Zgodnie z założeniami projektu wszyscy partnerzy przygotowali swoje wersje kursu, adaptując wersję referencyjną. Kursy opracowane przez PCSS dostępne są na licencji Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wykorzystaniem tych materiałów, prosimy o kontakt.

Więcej informacji dostępych na stronie: http://dl.psnc.pl
Adam Dudczak

Powiązane projekty:
Access IT, EuropeanaLocal