Wiadomości
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego tworzy strategię promocji gospodarczej województwa na najbliższe 10 lat. Do współpracy przy opracowywaniu dokumentu zaproszono Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe.
Celem projektu jest ustalenie, jak najbardziej efektywnie promować wielkopolską gospodarkę i miejscowe firmy, by zwiększyć ich konkurencyjność, zwłaszcza w dziedzinie eksportu. W celu określenia sposobów dofinansowywania działań promocyjnych wielkopolskich przedsiębiorstw, Urząd skonsultował się z najbardziej innowacyjnymi podmiotami w regionie. Wśród nich znalazło się Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe. Poznanie planów rozwoju tych przedsiębiorstw i uwzględnienie ich potrzeb pozwoli na jeszcze bardziej efektywne wydatkowanie funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz funduszy regionalnych w latach 2014 - 2020.

Dziś w Poznaniu odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z przedsiębiorcami ze stolicy Wielkopolski. Podobne spotkania zorganizowano również w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie. Na przełomie listopada i grudnia przedsiębiorstwa i instytucje zaproszone do współpracy przy tworzeniu Strategii wezmą również udział w dyskusjach warsztatowych, w trakcie których ich uczestnicy będą mogli zgłaszać wnioski i pomysły dotyczące konkretnych zapisów wstępnej wersji dokumentu. Ostateczna wersja Strategii ma zostać przedstawiona w Poznaniu jeszcze w tym roku.
Kinga Jurga