Wiadomości
SC 2010 logo
“The Future of Discovery” to hasło tegorocznej Supercomputing Conference, która od 13 do 19 listopada gościć będzie w Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych. To największe na świecie spotkanie środowisk HPC odbywać się będzie już po raz 23. Polskie dokonania w tej dziedzinie, już po raz piąty, prezentować będzie PCSS wraz z Konsorcjum PIONIER.
Tegoroczna Konferencja koncentrować się będzie na trzech kluczowych obszarach: symulacji klimatycznej, sieciach heterogenicznych oraz intensywnym przetwarzaniu danych. Naukowcy i badacze z całego świata będą mieli okazję zaprezentować szereg najnowszych aplikacji związanych ze wspominanymi  dziedzinami.

Swoje dokonania przedstawi także polska delegacja złożona z przedstawicieli Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Konsorcjum PIONIER. Prezentowane będą m.in. usługi Platformy Obsługi Nauki – PLATON, dokonania z dziedziny Green IT oraz telewizja bardzo wysokiej rozdzielczości.
Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
PLATON , Sieć PIONIER