Wiadomości
Logo Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego
„Problematyka zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego jako wyzwanie dla Polskiej Prezydencji w UE w 2011 roku” – tą kwestią zajmowano się podczas tegorocznej konferencji Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tradycyjnie zorganizowanej w ośrodku konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie koło Poznania. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele PCSS.
W tym roku osią przewodnią konferencji stało się bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, ujęte w kontekście zbliżającej się polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Jeden z najistotniejszych paneli roboczych – „Infrastruktura informatyczna nauki i technologie Internetu przyszłości, problematyka komercjalizacji badań – bariery i szanse partnerstwa publiczno-prywatnego” prowadzony był przez Zastępcę Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN d/s PCSS, dra inż. Macieja Stroińskiego. W ramach panelu Marcin Jerzak z Zespołu Bezpieczeństwa PCSS przygotował wystąpienie pt. „Dobre praktyki wspierania bezpieczeństwa wewnętrznego przez centra naukowo-badawcze”. Prezentacja poświęcona była najnowszej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej oraz temu, w jaki sposób wpisują się w nią dotychczasowe, aktualne i planowane działania Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii cyberbezpieczeństwa.

Podczas oficjalnego spotkania wyniki swoich badań nad systemem automatycznego rozpoznawania mowy polskiej i jej przetwarzania na tekst zaprezentował zespół prof. Grażyny Demenko, zaś dr Maciej Stroiński opowiedział o wykorzystaniu e-Infrastruktury nauki w obsłudze misji społecznych ze szczególnym zaakcentowaniem kwestii związanych z bezpieczeństwem.

Podczas konferencji wystąpili także reprezentanci m.in. Politechniki Poznańskiej, krakowskiej AGH, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiciele MSWiA oraz służb, eksperci Komisji Europejskiej i międzyresortowi.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) powstała w celu stworzenia zintegrowanych narzędzi technologicznych i informatycznych, wspomagających organy zajmujące się problemami bezpieczeństwa publicznego. Jednocześnie pozwala ona na zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorami nauki, badań i rozwoju, a także stymuluje edukację oraz transfer wiedzy z obszaru bezpieczeństwa.

W ramach działań PPBW, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zakończyło w lipcu tego roku realizację projektu badawczego rozwojowego „Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa”. W ramach projektu powstały rozwiązania takie jak: rozproszony system detekcji intruzów MetaIDS, platforma integracyjna dla środowiska i usług – Grid Bezpieczeństwa Publicznego oraz system integracji informacji o przestępstwach elektronicznych SOPEL.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:


•    Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego: http://www.ppbw.pl
•    Projektu „Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa”: http://ppbw.pcss.pl
Gerard Frankowski