Wiadomości
Logo projektu SYNAT
Przez 2 dni (11 i 12 stycznia) odbywała się  w Warszawie konferencja poświęcona nowemu projektowi – SYNAT, prezentująca naukowe zamierzenia projektu oraz wyniki uzyskane podczas pierwszych miesięcy  jego realizacji.
Przypomnijmy, że celem projektu SYNAT jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy.

Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:

•    Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
•    Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
•    Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
•    Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
•    Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
•    Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

Uczestnicy, organizowanej w stolicy konferencji, poruszali w swych wystąpieniach i dyskusjach wyżej wymienione kwestie.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: http://www.synat.pl/en/konferencja-synat-2011
Agnieszka Musialska