Wiadomości
Już w marcu tego roku odbędzie się kolejne seminarium PRACE, współorganizowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Uczestników w dniach 28-29 marca gościć będzie Sztokholm.
W związku z  wielkim sukcesem poprzednich seminariów w Amsterdamie i Toulouse, w których uczestniczyły takie firmy jak Airbus, Repsol, jak i MŚP Free Field Technology i Numtech, PRACE organizuje trzecie seminarium, poświęcone przemysłowym użytkownikom HPC, którzy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o projekcie PRACE, a także mieć wpływ na jego plany. Seminarium będzie działać jako forum do rozwijania lub wzmacniania więzi z głównymi inżynierami, informatykami i menedżerami projektów badawczo - rozwojowych, pochodzących z dużych korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw,  a także z niezależnymi dostawcami oprogramowania. Udział w seminarium będzie niepowtarzalną okazją dla przedsiębiorców do omówienia swoich wymagań HPC i najlepszych sposób uzyskania dostępu do planowanych usług.

Seminarium jest przeznaczone wyłącznie dla osób odpowiedzialnych za projektowanie, wdrażanie i obsługę komputerów i infrastruktury zarządzania danymi lub za sukces ich przedsiębiorstw. Celem seminarium jest dostarczenie decydentom i liderom znacznych zasobów wiedzy i ekspertyz, jakie oferuje PRACE dla badań nad dużą mocą obliczeniową i rozwoju, a także ma umożliwić przedsiębiorstwom wpływ na plany PRACE i przyszłości HPC w Europie. Przedstawiciele przemysłu i Komisji Europejskiej są zaproszone do podzielenia się swoimi opiniami i zapoznania się z informacjami o zasobach, usługach, możliwościach edukacji i szkoleń w ramach PRACE. Branże przedsiębiorstw mogą obejmować: przemysł motoryzacyjny, lotniczy, farmaceutyczny, produkty konsumpcyjne, elektronikę, energetykę, rozrywkę, finanse, las, materiały, logistykę, półprzewodniki, usługi, oprogramowanie, telekomunikację, a także inne branże i sektory komercyjne.
handlową.

Wysoka moc obliczeniowa (HPC) staje się coraz ważniejszą kwestią w działalności przedsiębiorstw, które chcą zostawić z tyłu konkurencję zarówno w dziedzinie rozwoju innowacyjnych produktów, jak i usług o wysokiej wartości. Infrastruktura badawcza PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), międzynarodowego stowarzyszenia, w skład którego wchodzą członkowie z 20 europejskich państw, rozpoczął wdrożenie światowej klasy infrastruktury HPC, za pośrednictwem programu inwestycji w nowe systemy. Dwa systemy Tier-0 są już dostępne w Niemczech i Francji, następne wdrożenia w Hiszpanii i we Włoszech są zaplanowane, oferując usługi HPC na wysokim poziomie europejskim naukowcom, w ramach pierwszego planu inwestycji o wartości ponad 450 milionów euro w latach od 2010-2015. PRACE wspiera projekty z europejskiego przemysłu już we wczesnym etapie.

Zgłoszenia wystąpień należy dokonać na adres: is2011-info@prace-ri.eu.
Kinga Jurga

Powiązane projekty:
PRACE, PRACE-RI