Wiadomości
Logo Silhouette
23 i 24 lutego w siedzibie PCSS odbyło się spotkanie inaugurujące nowy projekt o nazwie Silhouette. Spotkanie poświęcone było przygotowaniu szczegółowego harmonogramu prac pierwszej fazy realizacji projektu. Spotkaniu przewodniczyli przedstawiciele PCSS – wiodącego partnera projektu.
Projekt Silhouette realizowany jest w ramach mini-programu Creator i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg IVC (www.creator7.eu). Projekt Silhouette skupia się na przeciwdziałaniu problemowi starzenia się społeczeństwa poprzez identyfikację praktyk, stosowanych w regionach objętych programem Creator oraz  wzajemnie dzielenie się nimi między regionami.

Projekt obejmuje:
–  porównanie potrzeb i roli osób starszych w lokalnych społecznościach we wszystkich regionach objętych programem Creator
–  ocenę wpływu istniejących rozwiązań teleinformatycznych wspierających zaspokojenie potrzeb seniorów
–  przeprowadzenie wspólnego pilotowego transferu wybranych produktów i usług
– określenie wspólnych zaleceń dotyczących strategii rozwoju regionalnego

Analizowane i demonstrowane rozwiązania dotyczą trzech głównych obszarów istotnych dla aktywności seniorów w społeczeństwie: bezpieczeństwo zdrowotne, nowoczesna komunikacja oraz wspomagania poza domem.

W lutowym spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu: partner wiodący z Wielkopolski (PCSS, Polska), a także z pozostali członkowie: Innopark Programmes Ltd. (Häme, Finlandia), Umeå University (Västerbotten, Szwecja),  FUNDACION CTIC – Technological Center (Asturia, Hiszpania), University of Metz (Lotaryngia, Francja), University of Miskolc (Północne Węgry) oraz Valle Sabbia Solidale (Brescia, Włochy).
Agnieszka Musialska