Wiadomości
Logo Europeany
28 lutego Europeana udostępniła oficjalnie swoje API zgodne ze standardem OpenSearch. Dzięki temu zewnętrzne aplikacje i serwisy internetowe mogą przeszukiwać informacje zgromadzone w Europeanie i udostępniać wyniki takiego wyszukiwania na swoich stronach.
Prace nad API Europeany prowadzone były już od kilku miesięcy, a w drugiej połowie zeszłego roku, po konferencji Europeana Open Culture, Fundacja Europeana rozpoczęła współpracę z instytucjami zainteresowanymi testowaniem i pilotażowym wykorzystaniem API. Wśród tych instytucji znalazło się również Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

W ramach pilotażu API Europeany w PCSS opracowane zostały dwa komponenty:
 - na stronach Federacji Bibliotek Cyfrowych rozszerzono wyniki wyszukiwania o dane pochodzące z Europeany (np.: zapytanie „Chopin”).
 - na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej rozszerzono strony z opisami poszczególnych publikacji o listę podobnych publikacji z Europeany i FBC (np. ta rozprawa doktorska).

Więcej informacji na temat API Europeany można znaleźć na stronach Europeany. Poza informacjami technicznymi jest tam też przykładowa galeria aplikacji wykorzystujących to API. Znajdują się tam również informacje o komponentach opracowanych przez PCSS.

Wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem interfejsu OpenSearch Europeany gorąco do tego zachęcamy i zapraszamy do lektury artykułu, w którym opisaliśmy nasze doświadczenia z tym API. Jednocześnie przypominamy, że Federacja Bibliotek Cyfrowych również posiada tego typu interfejs. Jest on publicznie dostępny, a jego aktualna dokumentacja znajduje się na stronach FBC.
Marcin Werla

Powiązane projekty:
EuropeanaLocal, FBC