Wiadomości
Logo Event Celtic-Plus
W dniach 29-30 marca 2011 r. w Heidelbergu odbędzie się wystawa projektów inicjatywy Celtic-Plus. Podczas wystawy PCSS prezentować będzie prototyp platformy telemedycznej rozwijanej w ramach projektu HIPERMED.
Pokaz obejmować będzie wykorzystanie platformy w scenariuszu zdalnej konsultacji lekarskiej z dwustronną wideokonferencją w jakości High Definition (HD). Dodatkowo przesyłany będzie strumień wideo z urządzenia medycznego, również w jakości HD.

Na stoisku zagraniczni partnerzy prezentować będą również wykorzystanie platformy HIPERMED w procesie zdalnego nadzoru nad rehabilitacją ruchową.
Piotr Pawałowski

Powiązane działy:
Pion Usług Sieciowych
Powiązane projekty:
HIPERMED