Wiadomości
Logo Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej
„Inwestuj w to, co najlepsze” to hasło IV już edycji Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej. Tegoroczna konferencja, która odbędzie się 6 kwietnia 2011 roku, poświęcona będzie kwestii przyszłości planowanych inwestycji na terenie aglomeracji poznańskiej. Na Forum nie zabraknie oczywiście PCSS.
Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej, wpisując się już na stałe w kalendarz wydarzeń regionu, przyczynia się do rozwoju współpracy oraz budowy wzajemnych relacji przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz i samorządów lokalnych. Podczas corocznych spotkań poruszane są istotne tematy gospodarcze dla aglomeracji poznańskiej.

Do dyskusji tradycyjnie zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk samorządowych, naukowych i przedsiębiorcy. Gościem specjalnym tegorocznej imprezy będzie wicepremier Waldemar Pawlak. Do składu Rady Programowej poznańskiego Forum, której zadaniem jest określanie głównych kierunków rozwoju oraz programu merytorycznego spotkania, należy profesor Jan Węglarz – dyrektor PCSS oraz Prezes Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Profesor Węglarz weźmie udziału w panelu dyskusyjnym „Inwestycje innowacyjne – szansa i wyzwanie dla biznesu, nauki i samorządu”, przedstawiając prezentację dotyczącą poznańskiej przestrzeni innowacji ICT.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i w tym roku, wszyscy zainteresowani będą mogli śledzić „na żywo” przebieg wydarzeń na panelach dyskusyjnych FGAP, dzięki transmisji  realizowanej przez Zespół Edukacji i Systemów eLearning PCSS. Transmisja odbywać się będzie za pomocą trzech kamer, a sygnał udostępniony będzie w postaci strumienia wideo nadawanego w dwóch przepływnościach: 2 Mbit/s i 960x540 pikseli oraz 0,9 Mbit/s i 640x360 pikseli.

Szczegółowy program IV Forum Aglomeracji Poznańskiej

Transmisja "on-line"
Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
Transmisje z wydarzeń