Wiadomości
Od 13 do 15 kwietnia w Warszawie odbędą się Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2011. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, którzy w trakcie drugiego dnia konferencji zaprezentują wyniki badań prowadzonych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Targi są połączone z V Międzynarodową Konferencją Policyjną „Nauka i innowacje a system bezpieczeństwa państwa”, do udziału w której zaproszona została kadra kierownicza policji państw europejskich oraz przedstawiciele środowiska naukowego.

Prof. Grażyna Demenko z PCSS podczas sesji plenarnej przedstawi źródła innowacyjności w obszarze bezpieczeństwa UE w prezentacji poświęconej zastosowaniom technologii automatycznego pozyskiwania i przetwarzania informacji słownych w pracy policji. W ramach jednej z sesji panelowych, dyrektor techniczny PCSS dr Maciej Stroiński zaprezentuje rezultaty projektu naukowo-badawczego „Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa”.
 
Uczestnicy konferencji będą mogli dowiedzieć się również o efektach innych projektów obejmowanych przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie zabraknie interesujących wystąpień gości z zagranicy. Konferencję otworzy Komendant Główny Policji gen. Andrzej Matejuk, a w ramach sesji inauguracyjnej planowane są m.in. wystąpienia prof. Jerzego Buzka - Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, oraz prof. Barbary Kudryckiej - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji na stronach: Targów EUROPOLTECH 2011 www.europoltech.pl, Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego www.ppbw.pl i projektu PPBW realizowanego w PCSS ppbw.pcss.pl .
Gerard Frankowski