Wiadomości
W Muzeum Narodowym w Warszawie zakończyły się prace prowadzone w ramach programu „Zasoby cyfrowe. Priorytet 2: Digitalizacja zabytków i muzealiów”, finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas uroczystej premiery – 12 maja br. – nastąpiło uruchomienie portalu Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie, który wykorzystuje platformę dMuseion. Program ten, stworzony został przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe we współpracy z MNW.
PCSS, będące operatorem krajowej naukowej sieci PIONIERPolski Internet Optyczny, od szeregu lat rozwija ogólnopolską infrastrukturę bibliotek cyfrowych. Prace w tym zakresie rozpoczęły się w 1999 roku, wraz z rozpoczęciem prac nad pierwszym polskim oprogramowaniem do budowy bibliotek cyfrowych  – dLibra.

W roku 2002 we współpracy z Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych oraz Biblioteką Kórnicką PAN, uruchomiona została Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, pierwsza regionalna inicjatywa, mająca na celu udostępnienie zasobów wielkopolskich bibliotek, archiwów i muzeów użytkownikom Internetu. Obecnie w sieci PIONIER istnieje ponad 60 bibliotek cyfrowych, do których zasoby wprowadza kilkaset instytucji związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, jak też wiele osób prywatnych.

Z inicjatywą opracowania oprogramowania do zarządzania zawartością muzeum cyfrowego wystąpiło Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW). PCSS we współpracy z MNW opracowało pilotową wersję systemu o nazwie dMuseion. Decyzja o opracowaniu dla obiektów muzealnych nowego oprogramowania podyktowana była odmiennym w stosunku do bibliotek charakterem zasobów, jak też sposobem ich organizacji. Zasoby te, to z reguły materiały o charakterze wizualnym, np. przedmioty, statuy, obrazy, które w przeciwieństwie do dokumentów tekstowych, wymagają dodatkowych sposobów prezentacji. Ponadto zasoby muzealne grupowane są często w wystawach eksponowanych w pomieszczeniach muzeów. Oprogramowanie dMuseion umożliwia również taką formę prezentacji zbiorów.

Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie
jest pierwszym muzeum cyfrowym opartym na oprogramowaniu dMuseion.  Zostanie ono uruchomione 12 maja 2011 roku przez Muzeum Narodowe w Warszawie we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Dzięki zgodności oprogramowania dMusieion z otwartymi protokołami wymiany danych oraz współpracy z Federacją Bibliotek Cyfrowych, Muzeum Narodowe w Warszawie przekazuje informacje o wszystkich swoich zbiorach udostępnianych w Internecie do Europeany. Jest to pierwsze polskie muzeum współpracujące z Europeaną na taką skalę.

Więcej informacji o oprogramowaniu dMuseion dostępnych jest na stronie http://dmuseion.psnc.pl/.

Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
dLibra, dMuseion