Wiadomości
„Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie” miało swoją premierę 12 maja w warszawskim Muzeum Narodowym. Serwis ten dostępny jest pod adresem http://cyfrowe.mnw.art.pl/ i wykorzystuje do swojego działania rozwijane w PCSS oprogramowanie dMuseion.
Podczas uroczystej inauguracji wicedyrektor Muzeum i Główna Inwentaryzatorka – Pani Lidia Karecka nakreśliła historię prac związanych z elektroniczną inwentaryzacją i digitalizacją zbiorów MNW. Głos zabrał również przedstawiciel PCSS – Marcin Werla, które w projekcie Cyfrowego MNW pełni rolę głównego partnera technicznego i dostawcy platformy informatycznej. Ponadto w konferencji udział wzięli przedstawiciele firm NIKON oraz Scanning 3D, które wsparły prace digitalizacyjne muzeum. Obiekty zdigitalizowane przez Scanning 3D można oglądać w specjalnym pokazie na stronach Cyfrowego MNW. Ostatnim z oficjalnych elementów konferencji była prezentacja działania portalu przeprowadzona przez dra Piotra Kopszaka, koordynatora d/s digitalizacji MNW.

Zbiory Cyfrowego MNW są już dostępne w Europeanie. Transfer danych został zrealizowany przy współpracy z Federacją Bibliotek Cyfrowych w ramach projektu EuropeanaLocal.

Premiera Cyfrowego Muzeum cieszyła się sporym zainteresowaniem mediów. Oto jeden z materiałów przygotowanych przez portal gazeta.pl.

Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
dMuseion