Wiadomości
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystego posiedzenia Rady Konsorcjum PIONIER, połączonego z sesją naukową związaną z zakończeniem inwestycji budowy sieci PIONIER. Członkowie Konsorcjum spotkali się w Zakopanem 13 i 14 maja.
Budowa sieci PIONIER trwała dokładnie 10 lat i zakończyła się w tym roku. W trakcie jubileuszowego posiedzenia Rady Konsorcjum PIONIER w Zakopanem, jej członkowie podsumowali ostatnią dekadę tworzenia sieci oraz dyskutowali o kolejnych inwestycjach PIONIERA w przyszłości.

Sesje naukowe towarzyszące posiedzeniu Rady poświęcone zostały projektom badawczym i edukacyjnym rozwijanym w ramach sieci PIONIER. Realizację usługowej platformy PLATON przybliżył dyrektor techniczny Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego - dr Maciej Stroiński, koncepcję sieci 100NET przedstawił Robert Pękal, również z PCSS. O projekcie NewMAN uczestnikom spotkania opowiedział Artur Binczewski z PCSS. Wystąpienie kolejnego pracownika PCSS - Marka Bazylego - dotyczyło codziennej eksloatacji sieci PIONIER.

W spotkaniu w zimowej stolicy Polski udział wzięli również przedstawiciele rządu: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - min. Piotr Kołodziejczyk oraz Grzegorz Żbikowski - dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którzy pogratulowali członkom Konsorcjum sukcesu w budowie sieci PIONIER.

Spotkanie przedstawicieli Konsorcjum zakończyła dziękczynna msza święta za powodzenie projektu PIONIER w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.


fot. Magdalena Madaj
Kinga Jurga

Powiązane projekty:
Sieć PIONIER