Wiadomości
„Hack4Europe!” to seria czterech spotkań zorganizowanych przez Fundację Europeana we współpracy z Collections Trust (Wielka Brytania), Museu Picasso (Hiszpania), PCSS (Polska) i Swedish National Heritage Board (Szwecja). Spotkania te (tzw. hakatony) potrwają od 6 do 12 czerwca 2011 r. i odbędą się równolegle w czterech miastach, w tym w Poznaniu.
Głównym celem spotkań jest danie możliwości odkrycia potencjału i znaczenia, jakie otwarte dane dotyczące dziedzictwa kulturowego mają dla społecznego i ekonomicznego rozwoju Europy.

Hack4Europe Polska organizowane jest we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i Biblioteką Kórnicką PAN, która udostępnia na potrzeby hakatonu zabytkowe pomieszczenia w Pałacu Działyńskich, mieszczącym się na Starym Rynku w Poznaniu. Tam właśnie, w dniach 7 i 8 czerwca 2011, odbędzie się polska edycja „Hack4Europe!”.

W wydarzeniu tym uczestniczyć będzie 30 programistów z Polski i krajów sąsiedzkich. Uzyskają oni dostęp do zgromadzonych w Europeanie danych opisujących bogate kolekcje obiektów dziedzictwa kulturowego z całej Europy (ponad 17 milionów rekordów). Dostęp ten będzie realizowany poprzez API Europeany (dokumentacja dostępna jest pod adresem http://europeanalabs.eu/wiki/EuropeanaOpenSearchAPI, uczestnicy otrzymają specjalne klucze testowe) oraz poprzez specjalne zbiory danych przygotowane w ramach Linked Open Data Pilot (około 3 miliony rekordów na licencji Creative Commons Zero).

Zaproszeni programiści będą mieli możliwość sprawdzenia swoich pomysłów na kreatywne wykorzystanie danych pochodzących z Europeany i zbudowanie prototypowych aplikacji obrazujących społeczną i biznesową wartość otwartych danych związanych z dziedzictwem kulturowym. Najlepsze prototypy powstałe w czasie spotkania zostaną nagrodzone, a autorzy czterech najlepszych prac z całej serii spotkań „Hack4Europe!” zostaną zaproszeni na spotkanie Digital Agenda Assembly, które odbędzie się w dniach 16-17 czerwca w Brukseli. Tam Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz europejski ds. agendy cyfrowej) w czasie specjalnej ceremonii nagrodzi zwycięzców.
Programiści zainteresowani udziałem w polskiej edycji „Hack4Europe” powinni zarejestrować się na stronie WWW tego wydarzenia. W zależności od liczby zgłoszeń organizatorzy określą finalną listę uczestników spotkania i powiadomią wszystkich zainteresowanych o ostatecznej decyzji najpóźniej na tydzień przed spotkaniem. Fundacja Europeana pokryje koszty udziału zgodnie z zasadami refinansowania kosztów obowiązującymi w Fundacji. Zwrot udokumentowanych kosztów dotyczy dojazdu (w tym również przelot samolotem), noclegów (do 100 EUR dziennie, maks. 2 noce) oraz wyżywienia (do 50 EUR dziennie, maks. 2 dni).

Oficjalnym językiem spotkania jest język angielski.

Aktualne informacje i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie spotkania raz na Twitter.

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy z przedstawicielem PCSS:


Zapraszamy do udziału!!!
Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
EuropeanaLocal