Wiadomości
W Austin (Teksas) odbyła się 6. edycja międzynarodowej konferencji Open Repositories 2011 (6-11.06.2011), jedno z ważniejszych forum wymiany informacji na temat rozwoju, zarządzania oraz budowania repozytoriów cyfrowych. W konferencji uczestniczył przedstawiciel PCSS.
Ponad 300 uczestników 20 krajów świata miało okazję wysłuchać wykładów tak znakomitych przedstawicieli świata informatyki i cyfrowych zasobów jak Jim Jagielski oraz Clifford Lynch. W ramach sesji naukowych omówiono wiele tematów związanych z repozytoriami cyfrowymi, m. in. sieci semantyczne, narzędzia i standardy, długoterminowa archiwizacja oraz sieci społecznościowe.

Konferencję otworzył Jim Jagielski, prezydent Apache Software Foundation, który przedstawił charakter pracy przy projektach open-source. Podkreślił, że przy rozwoju projektów open-source współpracują przede wszystkim wolontariusze, gdzie kluczowym elementem budującym społeczność programistów jest zaufanie względem siebie. Bradley McLean z DuraSpace zidentyfikował jego zdaniem najważniejsze trendy w rozwoju repozytoriów cyfrowych, m.in. technologie mobilne, długoterminowe przechowywanie, chmury obliczeniowe, mashupy. Richard Rodgers z M.I.T. Libraries przedstawił natomiast inicjatywę ORCID, której celem jest utworzenie rejestru identyfikującego naukowców, co z kolei pozwoli na rozwiązanie problemu niejednoznaczności autorów publikacji naukowych.

Na konferencji zaprezentowano także wiele narzędzi, systemów i inicjatyw związanych z repozytoriami cyfrowymi: Memento, Hathi Trust, DAR, FITS, OTS-Schemas, BatchBuilder, ReDBox and Mint, Exhibit, Fascinator, Recollection, SWORD, CUPID.

Na konferencji swój udział zaznaczył również przedstawiciel PCSS. Tomasz Parkoła z Zespołu Bibliotek Cyfrowych Poznańskiego Centrum  zaprezentował koncepcję tworzenia wirtualnych repozytoriów instytucjonalnych na bazie bibliotek cyfrowych. Tworzenie wspomnianych repozytoriów jest nowym trendem w sieci polskich bibliotek cyfrowych, mający na celu zwiększenie dostępności on-line współczesnych prac naukowych publikowanych na zasadach Open Access. Wsparcie dla tego typu działań realizowane jest m.in. poprzez budowany przez PCSS w ramach projektu SYNAT Zintegrowany System Wiedzy.
Agnieszka Musialska