Wiadomości
11 i 12 października 2011 w Bibliotece Kórnickiej PAN w Poznaniu odbędzie się IV edycja konferencji Polskie Biblioteki Cyfrowe. Dzień przed imprezą zapraszamy na dwa szkolenia.
10 października (poniedziałek) odbędą się dwa równoległe szkolenia:

- Szkolenie „Podstawy digitalizacji i udostępniania obiektów dziedzictwa kulturowego”
- Szkolenie z zakresu obsługi systemu dLibra.

Dzień po konferencji – 13 października – będą miały miejsce VIII Warsztaty "Biblioteki cyfrowe".

Konferencji towarzyszyć będzie również prezentacja wyników projektu europejskiego IMPACT dotyczącego masowej digitalizacji tekstów historycznych.

Szczegółowy program konferencji i imprez towarzyszących dostępny jest tutaj.

Uwaga: Rejestracja na wydarzenie została zamknięta!
Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
dLibra