Wiadomości
Zapraszamy na warsztaty promocyjne Usługi Powszechnej Archiwizacji projektu PLATON, p.n.: "Praktyczne aspekty archiwizacji i zabezpieczenia danych", które odbędą się w ośmiu największych polskich miastach. Już teraz można rejestrować się na poszczególne imprezy.
Warsztaty podzielone będą na dwa bloki:

 - Wprowadzenie do Usługi Powszechnej Archiwizacji
 - Korzystanie z Usługi Powszechnej Archiwizacji

Na warsztatach można dowiedzieć się:
  • kto może skorzystać z Usługi Powszechnej Archiwizacji projektu PLATON;
  • jakie są zasady i warunki korzystania z usługi;
  • jak zarejestrować się w usłudze, jak uzyskać konto i certyfikat użytkownika;
  • jak składować i odzyskiwać dane, przy użyciu klientów dla Windows i Linux.

Do kogo są skierowane?
  • instytucje naukowe i edukacyjne, uczelnie, instytuty badawcze,
  • naukowe biblioteki cyfrowe oraz federacje bibliotek,
  • pracownicy uczelni, naukowcy, badacze i studenci,
  • uczetnicy projektów badawczych i naukowych,
  • użytkownicy systemów gridowych.
Więcej informacji na temat poszczególnych warsztatów znajdziecie Państwo tutaj.

Więcej o usłudze: http://www.storage.pionier.net.pl/

Aby wziąć udział w warsztatach należy się zarejestrować: http://www.storage.pionier.net.pl/ankieta/index.php
Agnieszka Musialska