Wiadomości
Od 22 października br. w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni – oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW) oglądać można ekspozycję zatytułowaną „KoLekcja w Królikarni”. Na stronach WWW Królikarni możemy dowiedzieć się, iż ekspozycja ta „pomyślana została jako zapowiedź nowego wizerunku galerii stałych w Gmachu Głównym MNW” oraz że „przygotowuje publiczność do zobaczenia znanych jej dzieł, ale przedstawionych według nowego klucza – nie w sposób chronologiczno-geograficzny, lecz według podziału na gatunki malarskie i funkcje obrazów”.
Ekspozycja ta jest również pierwszą w historii MNW, w której podpisy umieszczone przy obrazach zawierają specjalnie zakodowane odnośniki do szczegółowych informacji na temat tych obrazów dostępnych w Cyfrowym MNW. W tym celu na stronach Cyfrowego MNW utworzona została specjalna seria pokazów reprezentujących poszczególne części ekspozycji:

    KoLekcja: W warsztacie dawnego malarza. Inventio i repetitio
    KoLekcja: Pracownia i sklep rytownika
    KoLekcja: Studio artysty natchnionego
    KoLekcja: Pracownia – Miasto
    KoLekcja: Storia, jak malować człowieka i jego namiętności
    KoLekcja: Portret, pamięć i podobieństwo
    KoLekcja: Pejzaż, w poszukiwaniu przestrzeni
    KoLekcja: Scena rodzajowa, czyli ludzie tacy, jakimi są, lub gorsi
    KoLekcja: Martwa natura

W pokazach tych dostępne są opisy oraz cyfrowe wizerunki eksponatów, które można obecnie oglądać w Królikarni. Dzięki możliwościom rozwijanego przez PCSS oprogramowania dMuseion, twórcy ekspozycji mogli w prosty sposób przygotować kody QR zawierające linki do opisów eksponatów w systemie dMuseion. Następnie kody te zostały umieszczone przy opisach eksponatów w oddziale MNW.

Zwiedzający wystawę, stojąc przed eksponatami, przy pomocy telefonu komórkowego wyposażonego w aparat telefoniczny, specjalne oprogramowanie oraz dostęp do Internetu, mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat tych eksponatów. Informacje te udostępniane są przez system dMuseion przy użyciu zoptymalizowanych na potrzeby urządzeń mobilnych stron WWW.

« Użytkownicy urządzeń mobilnych w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

Zdjęcia dzihttp://www.pionier.net.pl/cms/articles.php?action=addęki uprzejmości MNW.
"Sen Św. Józefa" Bernardo Cavallino, po prawej stronie widoczny podpis z QR kodem
Podpis obrazu z naklejonym QR kodem
QR kod z linkiem do Cyfrowego MNW
Marcin Werla

Powiązane projekty:
dLibra