Wiadomości
W poznańskim Urzędzie Miasta odbyło się oficjalne rozpoczęcie europejskiego projektu HELPS. Jedynym polskim partnerem w projekcie jest PCSS.
Spotkanie w stolicy Wielkopolski, stanowiące oficjalne rozpoczęcie projektu, podzielone było na dwie części; na pierwszy dzień składały się spotkania robocze, drugi - z udziałem zainteresowanych podmiotów - poświęcony był na publiczną prezentację założeń projketu. 

Głównym celem projektu HELPS jest promowanie rozwoju strategii i praktyk w celu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, w obszarach miejskich w Europie Środkowej. Zatwierdzony został w październiku br. przez Central Europe 2010 Restricted Call for Strategic Projects.

W ramach projektu HELPS zespół Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego wykona i pilotowo uruchomi rozwiązanie wspomagania technologiami teleinformatycznymi osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku miejskim.  Pilot realizowany będzie we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Planuje się udział grupy 15 osób starszych i niepełnosprawnych wraz z 5 opiekunami formalnymi i nieformalnymi.

Projekt HELPS stanowić będzie dla PCSS okazję do poszerzenia portfolio zrealizowanych we współpracy z Miastem e-usług dla obywateli Poznania. Umożliwi także budowę synergii z innymi działaniami wokół tematyki wspomagania osób starszych i zależnych, jakie prowadzone są w ramach projektów SILHOUETTE, oraz w zakresie telemedycyny, ze szczególnym uwzględnieniem platformy Wielkopolskiego Centrum Telemedycyny. PCSS liczy także na zainteresowanie tematyką firm skupionych w Wielkopolskim Klastrze Teleinformatycznym.


Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
HELPS