Wiadomości
Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich (KaRo), pozwalający na przeszukiwanie zawartości katalogów bibliotecznych kilkudziesięciu polskich bibliotek (w tym katalogu NUKAT i Biblioteki Narodowej) dostępny jest już w nowej wersji – KaRo 3.
Dzięki współpracy pomiedzy twórcą KaRo i Zespołem Bibliotek Cyfrowych, po raz pierwszy w ramach tego serwisu możliwe jest też przeszukiwanie metadanych gromadzonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Tak więc użytkownicy szukający publikacji w KaRo wydając jedno zapytanie mogą dowiedzieć się, czy dana publikacja dostępna jest on-line w jednej z bibliotek cyfrowych FBC, czy też może znajduje się w postaci fizycznej w zbiorach którejś z bibliotek. Przykładowe wyniki takiego wyszukiwania przedstawia poniższy wycinek ekranu.
Integracja pomiędzy KaRo i FBC została przeprowadzona w oparciu o protokół OpenSearch. Szczegółówe informacje na temat OpenSearch API FBC można znaleźć tutaj. Nowa wersja KaRo powstała w ramach projektu NUKAT – AUTOSTRADA INFORMACJI CYFROWEJ.
Marcin Werla