Wiadomości
Prace prowadzone przez Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS, a realizowane w ramach projektu IMPACT, zaowocowały przygotowaniem zestawu pełnotekstowych wersji cyfrowych wybranych dokumentów historycznych z czterech bibliotek cyfrowych w Polsce.
W sumie przetworzone zostały 4 693 pliki, a ich transkrypcje mają łącznie 6 890 677 znaków. Rozmiar plików master to w sumie około 16,5GB. Rozmiar wszystkich transkrypcji to około 300MB, a transkrypcje z dodatkowymi informacjami zajmują 700MB.

Wśród opublikowanych materiałów znajdziemy m. in. teksty z początku XVII wieku: "Ceremonie i porządek w koronowaniu Marii de Medici, królowej francuskiej i nawarskiej 13 maja 1610", "Relację prawdziwą o wejściu wojska polskiego do Wołoch i o potrzebie jego z pogaństwem we wrześniu i październiku 1620", czy "List o oblężeniu zamku Dyjamenckiego w Inflantach do Krzysztofa Moniwida Dorohostajskiego, dnia 22 października 1605 pisany".

Szczegóły co do udostępnionych materiałów oraz same materiały dostępne są do pobrania na stronie wyników projektu IMPACT opracowanych przez Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS.
Tomasz Parkoła

Powiązane projekty:
IMPACT