Wiadomości
Dokładnie 8 lutego 2012 roku  zakończyła się kolejna aktualizacja danych z Federacji Bibliotek Cyfrowych w Europeanie – portalu, który ma za zadanie dawać dostęp do zdigitalizowanego dziedzictwa kulturowego pochodzącego ze zbiorów instytucji kultury z całej Europy. Europeana zasilana jest danymi o obiektach dziedzictwa kulturowego poprzez sieć tzw. agregatorów metadanych – dużych serwisów internetowych, które gromadzą dane ze współpracujących instytucji i po wstępnym przetworzeniu przekazują je Europeanie
Wspomniana Federacja Bibliotek Cyfrowych jest jedynym polskim agregatorem metadanych i pośredniczy w transferze danych z 70 serwisów do Europeany. Dane te pochodzą w sumie z kilkuset instytucji kultury – zarówno bibliotek, jak i archiwów czy muzeów.

W ramach zakończonej 8 lutego aktualizacji danych, Federacja Bibliotek Cyfrowych przekazała Europeanie dane o 783 275 obiektach (poprzednio było to około 550 tysięcy). Kilka polskich instytucji dostarcza dane do Europeany niezależnie od Federacji, współpracując w tym celu z międzynarodowymi agregatorami metadanych. Instytucje te dostarczają w sumie informacje o kolejnych 313 950 obiektach. Tak więc 8 lutego 2012 r. łączna liczba obiektów cyfrowych widocznych w serwisie Europeana, a  udostępnianych przez polskie instytucje kultury i nauki przekroczyła milion i wynosi dokładnie 1 097 225.

Europeana udostępnia obecnie dane na temat  22 976 336 obiektów, a do grona europeanowych milionerów poza Polską (4,76% udział w łącznej liczbie obiektów) należy jeszcze siedem innych krajów:

    Francja – 3 674 775 obiektów (15,99%)
    Niemcy – 3 339 475 obiektów (14,53%)
    Szwecja – 2 359 314 obiektów (10,27%)
    Włochy – 2 086 224 obiektów (9,08%)
    Hiszpania – 1 873 783 obiektów (8,16%)
    Norwegia – 1 557 820 obiektów (6,78%)
    Holandia – 1 222 818 obiektów (5,32%)

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, operator Federacji Bibliotek Cyfrowych, poza współpracą w zakresie dostarczania metadanych, pełni również rolę krajowego koordynatora działań PR Europeany. Prace te są realizowane w ramach projektu Europeana Awareness, we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.
Marcin Werla

Powiązane projekty:
dLibra, EuropeanaLocal