Wiadomości
logo celtic plus 2012
W dniach 22-23 lutego 2012 r. w Sztokholmie odbędzie się wystawa projektów inicjatywy Celtic-Plus. Podczas wystawy PCSS zaprezentuje platformę telemedyczną rozwijaną w ramach projektu HIPERMED.
Pokaz obejmuje wykorzystanie platformy w scenariuszu zdalnej konsultacji lekarskiej z użyciem wideokonferencji w jakości High Definition (HD). Dodatkowo przesyłany będzie strumień wideo z urządzenia medycznego, również w jakości HD.

Drugi scenariusz prezentowany przez Poznańskie Centrum pokazuje wykorzystanie obrazu stereoskopowego (3D) w zastosowaniach medycznych. Poprzez rozwijany w projekcie HIPERMED system wideokonferencyjny przesyłany jest obraz 3D z kamery oraz nagranie 3D z operacji rekonstrukcji kości.

Na stoisku zagraniczni partnerzy zaprezentują również wykorzystanie platformy HIPERMED w procesie zdalnego nadzoru nad rehabilitacją ruchową.

Projekt HIPERMED ma na celu stworzenie otwartej platformy zintegrowanych usług telemedycznych opartej na zestawie aplikacji działających w sieciach IP i zbudowanych zgodnie z paradygmatem Architektury Zorientowanej na Usługi (ang. Service Oriented Architecture – SOA). Platforma wspierać będzie takie aktywności jak zdalne konsultacje, rozproszone podejmowanie decyzji w leczeniu, telenauczanie oraz zdalny nadzór nad rehabilitacją. Projekt będzie bazował na i rozwijał wyniki projektu HDVIPER w zakresie scenariusza medycznego.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.

Więcej informacji na temat wystawy Celtic Plus 2012 można znaleźć tutaj.


Agnieszka Wylegała

Powiązane działy:
Pion Usług Sieciowych
Powiązane projekty:
HIPERMED