Wiadomości
2012-02-24
Urząd Miasta Poznania, przy współpracy z PCSS, wdrożył na portalach miejskich (MIM i BIP) pionierski w ramach administracji publicznej projekt specjalnych interfejsów (tzw. API) umożliwiających w pełni automatyczne pobieranie treści i ich ponowne wykorzystanie.
Zgodnie z Agendą Cyfrową – kluczowym europejskim dokumentem strategicznym – wykorzystanie informacji sektora publicznego jest istotnym czynnikiem stymulującym rozwój społeczny i gospodarczy. Takie podejście znalazło również swoje odzwierciedlenie w uchwalonej w ubiegłym roku Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. Zakłada ona przekształcenie Miejskiego Informatora Multimedialnego (MIM) i Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w rozproszony system brokera informacji, umożliwiający pobieranie treści i osadzanie ich w zewnętrznych serwisach informacyjno-usługowych, w oparciu o otwarte standardy. Oznacza to, że portal miejski i jego zasoby powinny otwierać się na współpracę, czy ściślej eksport danych referencyjnych, do innych systemów użytecznych dla mieszkańców korzystających z nowych technologii. Zgromadzone dane i treści powinny zatem być traktowane jako publiczny zasób informacji umożliwiający rozszerzanie nie tylko dostępu do informacji, ale gwarantujący rozwój nowych usług i aplikacji na równych warunkach dowolnym podmiotom.

Pierwszym testowym wdrożeniem tego podejścia, zrealizowanym we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, współtworzącym portal miejski od 1998 r., było otwarcie w październiku 2011 roku zasobów oficjalnego portalu miejskiego – dzięki temu powstały już pierwsze usługi mobilne zrealizowane przez podmioty zewnętrzne w oparciu o dane i treści automatycznie pobierane z serwisu miejskiego.

Po udanym starcie tego wdrożenia i analizie zdobytych pierwszych doświadczeń, kolejnym wyzwaniem było przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej do możliwości automatycznego (maszynowego) pobierania jego treści. W ramach tych prac, przy współpracy z Poznańskim Centrum, opracowano pilotażowy zbiór interfejsów aplikacyjnych (API), udostępniających dane BIP, dotyczących m.in. Prezydent Miasta Poznania i Jego Zastępcy, zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania, biura, wydziałów oraz jednostek organizacyjnych, prowadzonych spraw, czy posiedzeń poszczególnych komisji.
Zbiór treści udostępnianych za pomocą API będzie systematycznie poszerzany, aż do momentu objęcia nim 100% zawartości poznańskiego BIP.
Agnieszka Musialska

Powiązane działy:
Pion Usług Sieciowych
Powiązane projekty:
MIM Poznań