Wiadomości
PCSS otrzymało zaproszenie do wystąpienia podczas Konferencji Softdevcon IV, która odbędzie się 30 marca br. we Wrocławiu. Celem organizowanej przez SQAM Sp. z o.o. Sp. k. konferencji jest zaprezentowanie zagadnień poruszających tematykę dotyczącą nowości i trendów z zakresu prowadzenia projektów programistycznych. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach typu NO Power Point i BYOL.
Podczas konferencji Paweł Berus z Zespołu Bezpieczeństwa PCSS przedstawi prelekcję pt. „Bezpieczeństwo w projektach informatycznych”. Treścią wystąpienia będzie – oparte na własnych doświadczeniach – omówienie poszczególnych etapów tworzenia oprogramowania, oraz analiza, w jakich obszarach należałoby wprowadzić analizę bezpieczeństwa. Wystąpienie będzie ukierunkowane na ilustrację kolejnych etapów tworzenia oprogramowania, z praktyczną demonstracją często spotykanych problemów oraz omówieniem metod minimalizowania poszczególnych zagrożeń. Dodatkowymi elementami, pozwalającymi lepiej unaocznić skutki często popełnianych błędów, będą: tzw. „live hacking” oraz analiza kodu omawianych podczas prezentacji przykładowych projektów.

Więcej informacji o konferencji Softdevcon IV można znaleźć na stronie Organizatorów imprezy.
Agnieszka Musialska