Wiadomości
Już tylko kilka dni pozostało do zakończenia rejestracji na warsztaty promocyjne Usługi Powszechnej Archiwizacji projektu PLATON. Swój udział można zgłaszać do 12 marca br.
Warsztaty "Praktyczne aspekty archiwizacji i zabezpieczenia danych"odbędą się w siedmiu największych polskich miastach. Na poszczególne imprezy można rejestrować się do 12 marca 2012 r.

Podobnie, jak w poprzedniej edycji - warsztaty podzielone będą na dwa bloki; wprowadzenie oraz korzystanie z Usługi Powszechnej Archiwizacji.

Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się m.in. kto może skorzystać z Usługi, jakie są zasady i warunki korzystania z niej, jak zarejestrować się w usłudze oraz jak składować i odzyskiwać dane, przy użyciu klientów dla Windows i Linux.

W warsztatach mogą wziąć udział instytucje naukowe i edukacyjne, uczelnie, instytuty badawcze, naukowe biblioteki cyfrowe oraz federacje bibliotek, pracownicy uczelni, naukowcy, badacze i studenci, uczestnicy projektów badawczych i naukowych, a także użytkownicy systemów gridowych.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Poznaniu - 14 marca 2012 roku, ostatnie zaplanowano natomiast na 19 kwietnia w Zielonej Górze.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zarejestrować się pod adresem:
www.storage.pionier.net.pl/warsztaty2012/rejestracja

Informacji udziela również:

Maciej Brzezniak

tel (61) 858 21 95 lub 858 20 54


Więcej informacji na temat poszczególnych warsztatów, a także szczegółowy ich plan znajdziecie Państwo tutaj.

Więcej o Usłudze Powszechnej Archiwizacji: http://www.storage.pionier.net.pl/
Agnieszka Musialska

Powiązane projekty:
PLATON