Wiadomości
W najbliższy weekend 17 i 18 marca br. odbędzie się trzecia edycja targów „Aktywni 50+”. Podczas wystawy na stoisku mini-programu CREATOR dotychczasowe rezultaty projektu SILHOUETTE zaprezentuje PCSS.
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe uczestniczy w targach jako koordynator projektu SILHOUETTE, realizowanego w ramach mini-programu CREATOR, finansowanego ze środków funduszu INTERREG IVC. Projekt SILHOUETTE ma na celu identyfikację i współdzielenie praktyk, wiedzy i narzędzi ułatwiających szeroką adaptację rozwiązań opartych o technologie teleinformatyczne, umożliwiających aktywny, zdrowy i społeczny styl życia osób starszych.

Na stoisku programu CREATOR PCSS udostępni, we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (PIAP) dla seniorów. W Wielkopolsce ponad 3/4 gmin udostępnia wspomniane punkty dla swoich mieszkańców. W Poznaniu działa 35 takich punktów, zorganizowanych m.in. w klubach seniora czy świetlicach osiedlowych. PCSS przygotowało, opartą na darmowym oprogramowaniu, platformę programową poznańskich PIAP-ów.

Stoisko programu CREATOR przygotowane zostało wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (regionalny koordynator programu CREATOR) oraz innych wielkopolskich uczestników projektów realizowanych ze wsparciem programu.
Michał Kosiedowski

Powiązane działy:
Pion Usług Sieciowych