Wiadomości
Przedstawiciele instytucji wspierających seniorów i zajmujących się polityką społeczną wzięli udział w Warsztatach Dobrych Praktyk projektu SILHOUETTE, które odbyły się 27 marca br. w siedzibie PCSS.
Projekt Silhouette realizowany jest w ramach mini-programu Creator i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg IVC (www.creator7.eu). Projekt Silhouette skupia się na przeciwdziałaniu problemowi starzenia się społeczeństwa poprzez identyfikację praktyk, stosowanych w regionach objętych programem Creator oraz  wzajemnie dzielenie się nimi między regionami.

Warsztaty składały się z trzech sesji tematycznych. Pierwszą z nich, zatytułowaną „Technologie teleinformatyczne we wspomaganiu osób starszych” rozpoczęła Anna Maciołek z Departamentu Gospodarki  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przybliżając zebranym istotę programu CREATOR. Następnie przedstawiciel PCSS – Michał Kosiedowski – zaprezentował najważniejsze założenia projektu SILHOUETTE. Podsumowanie pierwszej sesji była prezentacja Adama Minkowskiego (PCSS) na temat dobrych praktyk w Wielkopolsce.

„Europejskie praktyki wykorzystywania technologii teleinformatycznych do wspomagania osób starszych” były tematem drugiej sesji warsztatów. Podczas jej trwania  „dobre praktyki” z poszczególnych regionów Europy zaprezentowali: Mika Antilla (Innopark Programmes Oy, Häme, Finlandia), Ulla-Maija Pesola (Uniwersytet Umea, Västerbotten, Szwecja), Vanesa Labato (Fundacja CTIC, Asturia, Hiszpania) oraz Siavash Atarodi (Uniwersytet Lotaryngii, Lotaryngia, Francja). Podsumowując tę część warsztatów Michał Kosiedowski (PCSS) przedstawił organizację wspomagania seniorów w regionach Valle Sabbia (Włochy) oraz z Północnych Węgier.

Ostatnia – trzecia sesja – zorientowana była na podsumowanie i dyskusję na temat międzyregionalnej wymiany rozwiązań, produktów i usług. Uczestnicy wspólnie próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące rodzaju współpracy, roli poszczególnych regionów w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów i usług opartych na technologiach teleinformatycznych, a także o ewentualnych narzędziach usprawniających działanie projektu SILHOUETTE.


Agnieszka Musialska

Powiązane działy:
Pion Usług Sieciowych