Wiadomości

W dniach 17-18 kwietnia 2012 r. w Poznaniu po raz drugi odbędą się Poznańskie Dni Przedsiębiorczości (PDP). W wydarzeniu, wspólnie z Wielkopolskim Klastrem Teleinformatycznym, firmą Talex S.A. oraz Espeo Software, weźmie udział Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Zorganizowane po raz pierwszy w dniach 6-7 kwietnia ubiegłego roku, Poznańskie Dni Przedsiębiorczości okazały się być swoistym "poznańskim świętem przedsiębiorczości" i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W trakcie ich trwania o biznesie rozmawiano w wielu miejscach Poznania, a w ponad 30 różnych spotkaniach, warsztatach i  panelach udział wzięło łącznie około 4000 uczestników  (w tym około 700 przed ekranami komputerów).


Poznańskie Dni Przedsiębiorczości są wspólną inicjatywą Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego oraz środowisk gospodarczych i naukowych Poznania reprezentowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.


II edycja Poznańskich Dni Przedsiębiorczości połączy w sobie cztery wydarzenia:


•    II Targi Przedsiębiorczości
•    VIII Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej
•    V Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej
•    IX edycja Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości


Przesłanką do połączenia kilku ważnych dla miasta i aglomeracji wydarzeń gospodarczych i naukowych - w jednym czasie oraz w jednym miejscu - jest aktywne wspieranie i promocja postaw przedsiębiorczych oraz kreowania pozytywnego klimatu dla biznesu, jak i współpracy gospodarczej w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Poznańskie Dni Przedsiębiorczości służą zatem umacnianiu wizerunku aglomeracji poznańskiej jako przyjaznej wszelkim przejawom aktywności gospodarczej.


Na tak ważnej imprezie nie może zabraknąć Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. PCSS, wspólnie z Wielkopolskim Klastrem Teleinformatycznym, a także firmami Talex S.A. i Espeo Software, zaprezentuje „technologie dla szkoły przyszłości”.  Wśród prezentowanych aplikacji będzie można zobaczyć m. in. interaktywny stół i tablicę, a także aplikacje służące do monitoringu środowiska przyrodniczego „na żywo” (WLIN).


Szczegółowy program dostępny jest tutaj.

Agnieszka Wylegała

Powiązane projekty:
WKlaster, WLIN