Wiadomości

Przedstawiciele Wielkopolskiego Centrum Telemedycyny uczestniczyli w Konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i Zdrowia „Med-e-Tel”, odbywającej się od 18 do 20 kwietnia br. w Luksemburgu.

 

Konferencja Med-e-Tel to jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących e-Zdrowia w Europie. Skupia wokół siebie zagadnienia z zakresu elektronicznych usług opieki zdrowotnej, telemedycyny oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dziedzinie ochrony zdrowia.

 

W ramach trzydniowego wydarzenia odbywają się sesje równoległe i dyskusje poświęcone zagadnieniom branżowym. Konferencji towarzyszyła, jak co roku, wystawa. Dla Poznańskiego Centrum, poznańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Poznańskiej była ona doskonałą okazją do zaprezentowania zrealizowanej w ramach projektu Wielkopolskiego Centrum Telemedycyny platformy usług telemedycznych.

 

Prezentacja WCT spotkała się ze sporym zainteresowaniem uczestników konferencji. Demonstrowana, z wykorzystaniem zdalnego dostępu do usług uruchomionych na serwerach centrum telemedycznego w Poznaniu, funkcjonalność platformy WCT stanowiła doskonałe tło do dyskusji i nawiązania cennych kontaktów, w tym m.in. z zespołem Trauma Telemedicine ze szpitala uniwersyteckiego w Miami.

Udział w konferencji oraz wystawie Med-e-tel 2012 i zestawienie Wielkopolskiego Centrum Telemedycyny z podobnymi inicjatywami światowymi, potwierdził, że wielkopolska sieć telechirurgii urazowej jest jednym z najszerszych zastosowań technik telemedycznych w chirurgii urazowej na świecie.

 

 

Agnieszka Wylegała