Wiadomości

Po raz kolejny Poznań gościć będzie największą w Polsce międzynarodową konferencję programistyczną – GeeCON. Do stolicy Wielkopolski na trzy dni (16-18.05.2012) zjadą gwiazdy IT światowego formatu. Rejestrację z jednej ze ścieżek konferencyjnych przeprowadzi zespół naukowej interaktywnej telewizji HD projektu PLATON.

GeeCON 2012 to konferencja, której tematyka skupia się wokół języka Java i technologii opartych na Java Virtual Machine. Jej uczestnicy już po raz czwarty będą mieli okazję, by spotkać się ze światowej sławy ekspertami, nawiązać kontakty oraz wymienić doświadczenia. Tegoroczna edycja, podobnie jak w zeszłym roku zgromadzi gości w Multikinie 51.

 

Od czasu pierwszej edycji konferencji liczba uczestników systematycznie rośnie - od 350 osób w 2009 roku do ponad 500 w roku 2011. Konferencja jest organizowana społecznościowo: przez użytkowników języka Java dla innych jego użytkowników (oraz osób dopiero ten język poznających).

Organizatorami konferencji są Polska Grupa Użytkowników Języka Java, Poznańska Grupa Użytkowników Języka Java oraz stowarzyszenie GIK (Grupa Informatyczno-Kulturalna), a także Miasto Poznań, iStream oraz Poznańskie centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku wśród prelegentów nie zabraknie światowej sławy ekspertów. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się między innymi:


- Bruce Eckel - autor klasycznych książek takich jak "Thinking in Java" oraz "Thinking in C++";
- Gavin King - twórca frameworków Hibernate oraz Seam. Lider języka Ceylon;
- Adam Bien - członek Grupy Ekspertów Javy EE, Java Champion, JavaOne 2011 Rock Star;
- Keith Braithwaite - doświadczony trener metodologii Agile. Lider "Zuhlke's Centre of Agile practice" w Londynie;
- Kevlin Henney - współautor książek takich jak "A Pattern Language for Distributed Computing" oraz "On Patterns and Pattern Languages";
- Zef Hemel - deweloper w Cloud9 IDE, Inc. JavaScript geek;
- Dierk König - committer wielu projektów m.in. Groovy, Grails, GPars;
- Simon Willnauer - przewodniczący PMC Apache Lucene, współzałożyciel BerlinBuzzwords;
- Pete Muir - lider specyfikacji CDI 1.1;
- Sam Newman - konsultant w ThoughtWorks, obecnie prowadzi ćwiczenia z Cloud & Continuous Delivery Practices w Europie.

GeeCON 2012 obejmie jeden dzień dłuższych wykładów oraz dwa dni prezentacji:


1) GeeCON University Day (16 maja) to dzień dłuższych, dwugodzinnych wystąpień, szczegółowo omawiających ciekawe tematy. Wybierać będzie można spośród ponad dziesięciu wystąpień, podzielonych na cztery ścieżki.
2) W dniach 17 i 18 maja odbędzie się główna część konferencji z pięcioma równolegle prowadzonymi ścieżkami. Podczas wykładów eksperci podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem na temat języka Java, metodologii Agile, a także technologii Cloud, NoSQL, Groovy, Scala i Android.

Rejestrację z jednej ze ścieżek konferencyjnych przeprowadzi zespół naukowej interaktywnej telewizji HD projektu PLATON.

Agnieszka Musialska